In bài viết

Từ 1/1/2015, mặt hàng phân bón không chịu thuế GTGT

(Chinhphu.vn) - Bộ Tài chính vừa có văn bản trả lời doanh nghiệp, theo Luật số 71/2014/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Luật về thuế có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2015, mặt hàng phân bón thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.

12/03/2015 15:02

Cổng TTĐT Chính phủ nhận được phản ánh của ông Trần Hoàng Việt (TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh) về một số vướng mắc khi áp dụng quy định về thuế GTGT đối với mặt hàng phân bón.

Theo hướng dẫn của Bộ Tài chính, từ ngày 1/1/2015, mặt hàng phân bón sẽ không chịu thuế GTGT. Ông Việt cho rằng, nếu mặt hàng này thuộc đối tượng không chịu thuế, doanh nghiệp sẽ không được hoàn thuế GTGT đầu vào nên giá thành sản xuất sẽ tăng lên.

Tuy nhiên, nếu xếp mặt hàng này vào danh mục chịu thuế GTGT 0% thì doanh nghiệp vẫn được hoàn thuế GTGT đầu vào. Do vậy, ông Việt đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét, điều chỉnh mặt hàng phân bón vào danh mục thuộc đối tượng chịu thuế GTGT 0% để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp.

Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Ngày 26/11/2014, Quốc hội đã thông qua Luật số 71/2014/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Luật về thuế có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2015, quy định mặt hàng phân bón thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.

Để kịp thời triển khai thực hiện Luật, Bộ Tài chính đã có công văn số 17526/BTC-TCT ngày 1/12/2014 gửi UBND, Cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các cơ quan, tổ chức có liên quan để triển khai thực hiện một số nội dung tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế số 71/2014/QH13, trong đó có hướng dẫn từ ngày 1/1/2015 chuyển phân bón từ diện áp dụng thuế suất thuế GTGT 5% sang đối tượng không chịu thuế GTGT.

Do đó, đề nghị ông Việt liên hệ với cơ quan thuế địa phương để được hướng dẫn thực hiện theo quy định.

Chinhphu.vn