In bài viết

Từ 1/1/2016, sẽ mở thông tuyến khám chữa bệnh BHYT

(Chinhphu.vn) – Gửi ý kiến đến Kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIII, cử tri tỉnh Bình Thuận đề nghị điều chỉnh, bổ sung quy định để người có công với cách mạng khi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế không cần khám theo tuyến.

06/04/2015 08:02

Về vấn đề này, Bộ Y tế trả lời cử tri tỉnh Bình Thuận như sau:

Việc quy định khám chữa bệnh theo tuyến nhằm đảm bảo cho người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) tiếp cận dịch vụ y tế phù hợp với tình trạng bệnh lý, người bệnh sẽ được chuyển tuyến giữa các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu chuyên môn trong khám chữa bệnh. Việc khám bệnh, chữa bệnh theo tuyến còn nhằm giảm tải cho các cơ sở khám chữa bệnh tuyến trên, phát huy hiệu quả sử dụng nguồn lực của y tế tuyến dưới đồng thời nâng cao chất lượng quản lý sức khỏe cộng đồng.

Theo quy định của pháp luật về BHYT, người tham gia BHYT được lựa chọn các cơ sở y tế để đăng ký khám, chữa bệnh ban đầu tại các cơ sở y tế tuyến huyện, tuyến xã không phân biệt địa giới hành chính và tại cơ sở y tế tuyến tỉnh, tuyến trung ương theo hướng dẫn của Sở Y tế và tổ chức bảo hiểm xã hội để phù hợp với thực tế tổ chức hệ thống y tế  ở địa phương và đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của người tham gia bảo hiểm y tế

Để đáp ứng nhu cầu của người tham gia BHYT, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật BHYT đã quy định: Từ 1/1/2016, sẽ mở thông tuyến khám, chữa bệnh tuyến huyện, tuyến xã trong cùng địa bàn tỉnh. Theo đó, người tham gia BHYT có đăng ký khám, chữa bệnh ban đầu ở một trạm y tế xã hoặc một phòng khám đa khoa hoặc một bệnh viện huyện thì được quyền đi khám, chữa bệnh ở các cơ sở khám, chữa bệnh tuyến huyện trong cùng địa bàn tỉnh. Điều đó có nghĩa là việc khám, chữa bệnh BHYT người tham gia BHYT sẽ thuận lợi hơn, không bị giới hạn bởi một cơ sở khám, chữa bệnh ban đầu mà vẫn được thanh toán theo đúng mức hưởng quy định.

Bộ Y tế sẽ nghiên cứu đề xuất của cử tri về việc người có công với cách mạng được đi khám, chữa bệnh  BHYT không theo tuyến để bổ sung vào các văn bản hướng dẫn cho phù hợp với thực tế.

Chinhphu.vn