In bài viết

Từ 1/1/2021, KCB trái tuyến được hưởng 100% chi phí nội trú

(Chinhphu.vn) - Ông Lê Lương Ngọc (tỉnh Cần Thơ) có thẻ BHYT mã số HT1, nơi khám chữa bệnh ban đầu tại Bệnh viện tuyến Trung ương. Ông Ngọc hỏi, ông đi khám chữa bệnh tại tuyến tỉnh ông có được BHYT thanh toán 100% chi phí không?

06/02/2020 06:02

Từ ngày 1/1/2021 thì quỹ BHYT thanh toán 100% chi phí điều trị nội trú trong phạm vi chi trả của quỹ BHYT

Về vấn đề này, Bảo hiểm xã hội Việt Nam trả lời như sau:

Theo các quy định pháp luật hiện hành về khám chữa bệnh BHYT, ông có mã thẻ HT1 đăng ký khám chữa bệnh ban đầu tại Bệnh viện tuyến Trung ương. Khi đi khám chữa bệnh tại cơ sở khám chữa bệnh tuyến tỉnh sẽ được hưởng BHYT như sau:

Trường hợp cấp cứu hoặc có giấy chuyển tuyến theo đúng quy định của Bộ Y tế, quỹ BHYT thanh toán 100% chi phí khám, chữa bệnh trong phạm vi chi trả của quỹ BHYT.

Trường hợp ông tự đến khám chữa bệnh tại cơ sở khám chữa bệnh BHYT tuyến tỉnh mà không trong tình trạng cấp cứu hoặc không có giấy chuyển tuyến đúng quy định: Quỹ BHYT thanh toán 60% chi phí điều trị nội trú trong phạm vi chi trả của quỹ BHYT, kể từ ngày 1/1/2021 thì quỹ BHYT thanh toán 100% chi phí điều trị nội trú trong phạm vi chi trả của quỹ BHYT.

Chinhphu.vn