In bài viết

Từ 1/7, cấp thẻ BHYT cho trẻ cùng lúc đăng ký khai sinh

(Chinhphu.vn) – Đó là một trong những nội dung của Thông tư liên tịch 05/2015/TTLT-BTP-BCA-BYT hướng dẫn thực hiện liên thông các thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi, có hiệu lực từ ngày 1/7/2015.

30/06/2015 15:20

Theo đó, hồ sơ thực hiện liên thông các thủ tục hành chính (TTHC) đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ BHYT gồm:

- Tờ khai đăng ký khai sinh theo mẫu quy định.

- Giấy chứng sinh do cơ sở y tế nơi trẻ em sinh ra cấp; nếu trẻ em sinh ra ngoài cơ sở y tế thì giấy chứng sinh được thay bằng văn bản xác nhận của người làm chứng; trường hợp không có người làm chứng thì người đi khai sinh phải làm giấy cam đoan về việc sinh là có thực. Đối với trường hợp trẻ em bị bỏ rơi thì nộp biên bản về việc trẻ em bị bỏ rơi thay cho giấy chứng sinh.

Trường hợp đăng ký khai sinh cho trẻ em sinh ra do mang thai hộ thì nộp thêm văn bản chứng minh việc mang thai hộ theo quy định của pháp luật.

- Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu theo mẫu quy định.

- Sổ hộ khẩu.

- Tờ khai tham gia BHYT theo mẫu quy định.

Người yêu cầu thực hiện liên thông TTHC nộp 1 bộ hồ sơ tại UBND cấp xã. Trường hợp không có điều kiện trực tiếp đến UBND cấp xã nộp hồ sơ thì có thể ủy quyền cho người khác.

Căn cứ vào tình hình thực tế, địa phương có thể quy định cụ thể thời hạn thực hiện liên thông các TTHC về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi nhưng không được quá 20 ngày làm việc, kể từ ngày nộp đủ hồ sơ theo quy định.

Chinhphu.vn