In bài viết

Từ 15/8, thời gian đi nghĩa vụ quân sự được tính để xét nâng lương

(Chinhphu.vn) – Ông Phạm Anh Đài nhập ngũ tháng 7/1980, phục viên tháng 6/1985, đang công tác tại Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Quảng Bình. Ông Đài hỏi, ông đã có 5 năm phục vụ trong quân đội thì thời gian đó có được tính để nâng bậc lương thường xuyên theo Thông tư 03/2021/TT-BNV không?

07/10/2021 10:02

Về vấn đề này, Bộ Nội vụ trả lời như sau:

Khoản 2 Điều 1 Thông tư số 03/2021/TT-BNV ngày 29/6/2021 của Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung chế độ nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn và chế độ phụ cấp thâm niên vượt khung đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động quy định: “Thời gian cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tham gia phục vụ tại ngũ theo Luật Nghĩa vụ quân sự” được tính vào thời gian để xét nâng bậc lương thường xuyên.

Theo đó, trường hợp đang là cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tham gia nghĩa vụ quân sự theo Luật Nghĩa vụ quân sự, khi xét nâng bậc lương thường xuyên kể từ ngày 15/8/2021 (ngày Thông tư số 03/2021/TT-BNV có hiệu lực thi hành) thì thuộc đối tượng áp dụng quy định tại Khoản 2 Điều 1 Thông tư số 03/2021/TT-BNV.

Vấn đề ông Phạm Anh Đại hỏi thuộc thẩm quyền của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Vì vậy, đề nghị ông liên hệ với Ngân hàng nhà nước Việt Nam để xem xét, trả lời theo quy định.

Chinhphu.vn