In bài viết

Từ chối chứng thực chữ ký đối với cam kết là đúng hay sai?

(Chinhphu.vn) – Ông Hồ Chí Lil (TPHCM) đang làm thủ tục nhận chuyển nhượng bất động sản tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Các cơ quan chức năng tại đây yêu cầu nếu một mình ông tiến hành thủ tục và ghi tên mình ông trên Giấy chứng nhận thì vợ ông phải có văn bản cam kết đó là tài sản riêng của ông.

27/02/2021 07:02

Do vợ ông Lil bận công việc tại TPHCM, không thể đến cơ quan, tổ chức có thẩm quyền tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu để làm thủ tục cam kết số tiền dùng để nhận chuyển nhượng đất là tài sản riêng của ông nên vợ ông đã liên hệ với tổ chức hành nghề công chứng tại TPHCM để yêu cầu chứng thực chữ ký với nội dung: “Số tiền dùng để nhận chuyển nhượng bất động sản tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu nêu trên là tiền riêng của tôi, vợ tôi không có bất cứ sự tạo lập, liên quan, đóng góp nào đối với việc nhận chuyển nhượng này. Tôi có toàn quyền liên hệ các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền để nhận chuyển nhượng và đứng tên một mình trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất”.

Tuy nhiên, một số tổ chức hành nghề công chứng tại TPHCM đã từ chối chứng thực nội dung nêu trên với lý do nội dung cam kết của vợ ông Lil có liên quan đến bất động sản ở tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thì chỉ có tổ chức hành nghề công chứng tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu mới có thẩm quyền chứng nhận hoặc chứng thực.

Ông Lil hỏi, vợ ông chỉ cam kết về số tiền mà ông dùng để nhận chuyển nhượng là tiền riêng của ông, không phải là sự chuyển dịch tài sản hoặc là hợp đồng giao dịch thì việc từ chối chứng thực chữ ký đối với cam kết nêu trên có đúng với quy định không?

Về vấn đề này, Bộ Tư pháp trả lời như sau:

Theo trình bày của ông Hồ Chí Lil, giấy tờ mà vợ ông yêu cầu được chứng thực chữ ký có nội dung cam kết số tiền mà ông nhận chuyển nhượng bất động sản tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu là của riêng ông, vợ ông không có bất cứ sự tạo lập, liên quan, đóng góp nào đối với việc nhận chuyển nhượng này.

Như vậy, nội dung giấy tờ, văn bản không phải là hợp đồng, giao dịch, không thuộc trường hợp không được chứng thực chữ ký quy định tại Điều 25 Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/2/2015 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch.

Theo quy định về thẩm quyền và trách nhiệm chứng thực tại Điều 5 Nghị định số 23/2015/NĐ-CP thì vợ ông có thể yêu cầu bất cứ cơ quan, tổ chức thực hiện chứng thực nào giải quyết yêu cầu chứng thực chữ ký của mình.

Chinhphu.vn