In bài viết

Tự đi khám chữa bệnh có được hưởng BHYT đúng tuyến?

(Chinhphu.vn) - Bà Thu Anh (TP. Hà Nội) là con liệt sĩ, nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu tại tỉnh Hà Nam. Bà Thu Anh hỏi, bà muốn đi khám chữa bệnh BHYT tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 (TP. Hà Nội) thì có được coi là trái tuyến không? Thẻ BHYT của bà có được sử dụng tại Bệnh viện 108 không?

20/03/2020 08:02

Để được hưởng đầy đủ quyền lợi của người tham gia BHYT, đề nghị đến đúng nơi khám, chữa bệnh BHYT ban đầu ghi trên thẻ BHYT để khám, chữa bệnh

Về vấn đề này, Bảo hiểm xã hội Việt Nam trả lời như sau:

Trường hợp bà đăng ký khám, chữa bệnh ban đầu tại tỉnh Hà Nam nhưng tự đến khám chữa bệnh tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 (không có giấy chuyển tuyến và không trong tình trạng cấp cứu) là đi khám, chữa bệnh BHYT không đúng tuyến. Khi đó, bà được quỹ BHYT thanh toán 40% chi phí điều trị nội trú (không thanh toán chi phí điều trị ngoại trú) trong phạm vi và mức hưởng trên thẻ BHYT.

Để được hưởng đầy đủ quyền lợi của người tham gia BHYT, đề nghị bà đến đúng nơi khám, chữa bệnh BHYT ban đầu ghi trên thẻ BHYT để khám, chữa bệnh. Trường hợp vượt quá khả năng chuyên môn của cơ sở khám, chữa bệnh ban đầu bà được chuyển tuyến khám chữa bệnh theo đúng quy định tại Điều 4 và Điều 5 Thông tư số 14/2014/TT-BYT ngày 14/4/2014 của Bộ Y tế quy định việc chuyển tuyến giữa các cơ sở khám, chữa bệnh.

Chinhphu.vn