In bài viết

UBND xã có được chứng thực hợp đồng ủy quyền về đất đai?

(Chinhphu.vn) - Việc chứng thực các hợp đồng, giao dịch liên quan đến quyền của người sử dụng đất được thực hiện tại UBND cấp xã nơi có đất. Việc chứng thực các hợp đồng, giao dịch liên quan đến nhà ở được thực hiện tại UBND cấp xã nơi có nhà.

17/06/2022 15:20

Ông Võ Nhựt Quí (Bến Tre) đăng ký cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và bổ sung giấy tờ do UBND xã chứng nhận hợp đồng ủy quyền. Nhưng sau đó Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai trả lời, UBND xã (nơi có đất) không có thẩm quyền chứng thực hợp đồng ủy quyền mà chỉ có phòng công chứng/văn phòng công chứng mới có thẩm quyền. Ông Quí hỏi, UBND xã nơi có đất có thẩm quyền chứng nhận hợp đồng ủy quyền được hay không?

Về vấn đề này, Bộ Tư pháp trả lời như sau:

Theo quy định tại Điểm d, Khoản 2, Điều 5 Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/2/2015 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch thì UBND cấp xã có thẩm quyền: "Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến thực hiện các quyền của người sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai".

Quy định này được hiểu là UBND cấp xã có thẩm quyền chứng thực các hợp đồng, giao dịch liên quan đến quyền sử dụng đất, bao gồm cả hợp đồng ủy quyền liên quan đến quyền sử dụng đất.

Theo quy định tại Khoản 6, Điều 5 Nghị định số 23/2015/NĐ-CP thì: "Việc chứng thực các hợp đồng, giao dịch liên quan đến quyền của người sử dụng đất được thực hiện tại UBND cấp xã nơi có đất. Việc chứng thực các hợp đồng, giao dịch liên quan đến nhà ở được thực hiện tại UBND cấp xã nơi có nhà".

Như vậy, căn cứ vào các quy định này thì việc UBND xã chứng thực hợp đồng ủy quyền liên quan đến quyền sử dụng đất theo yêu cầu của người dân là đúng quy định pháp luật.

Chinhphu.vn