In bài viết

UBTVQH cho ý kiến ban đầu việc chuẩn bị kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIV

(Chinhphu.vn) – Tiếp tục chương trình phiên họp thứ 40, sáng 18/12, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến ban đầu về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV.

18/12/2019 15:11

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân điều hành phiên họp. Ảnh: VGP/Nguyễn Hoàng

Báo cáo về dự kiến chương trình và thời gian tiến hành kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho biết, tại kỳ họp này, dự kiến Quốc hội làm việc 20,5 ngày; họp phiên trù bị và khai mạc vào ngày 20/5/2020 và bế mạc vào ngày 17/6/2020.

Trong đó, Quốc hội sẽ dành 11 ngày cho công tác lập pháp. Cụ thể dự kiến xem xét, thông qua 10 dự án luật, 1 dự thảo nghị quyết trong thời gian 5,75 ngày; cho ý kiến đối với 7 dự án luật trong thời gian 5,25 ngày.

Đối với dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công đoàn, tại Tờ trình số 1750 /TTr -TLĐ ngày 20/11/2019, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội bổ sung dự án Luật vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020 và trình Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 9; đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội yêu cầu Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khẩn trương hoàn chỉnh dự án Luật, trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội chậm nhất là phiên họp tháng 4/2020 để có căn cứ cho việc xem xét, quyết định bổ sung dự án Luật này.

Bên cạnh đó, Quốc hội dành 9,5 ngày để xem xét các vấn đề kinh tế-xã hội, ngân sách nhà nước, giám sát và các vấn đề quan trọng khác. Cụ thể, xem xét các báo cáo về kinh tế-xã hội, ngân sách nhà nước; quyết toán ngân sách nhà nước tại hội trường là 1,5 ngày và tại tổ là 0,5 ngày. Thực hiện giám sát chuyên đề tại hội trường trong thời gian 01 ngày. Xem xét, thông qua các Nghị quyết về Chương trình hoạt động giám sát và thành lập Đoàn giám sát chuyên đề của Quốc hội năm 2020 tại hội trường là 0,5 ngày và  tại tổ là 0,25 ngày. Xem xét, quyết định Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 tại tổ là 0,25 ngày và tại hội trường là 0,5 ngày.Tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn tại hội trường trong thời gian 2,5 ngày.

Về các nội dung khác, Quốc hội dành 2,5 ngày thực hiện phiên khai mạc, bế mạc; trình bày tờ trình, báo cáo; thông qua luật, nghị quyết,...

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh PhúcBáo cáo về dự kiến chương trình và thời gian tiến hành kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV. Ảnh: VGP/Nguyễn Hoàng

“Đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội cần kiên quyết hơn trong chỉ đạo, yêu cầu các cơ quan hữu quan chuẩn bị nội dung kỳ họp để đảm bảo thực hiện đúng quy định của pháp luật, giảm khó khăn cho Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội trong việc thẩm tra, chỉnh lý, hoàn chỉnh các nội dung thuộc trách nhiệm”, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc phát biểu.

Phát biểu kết luận về nội dung này, nhấn mạnh với tinh thần tiếp tục đổi mới, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị Tổng Thư ký Quốc hội tiếp thu tối đa các ý kiến phát biểu tại phiên họp, chỉnh lý dự kiến nội dung, thời gian, chương trình của kỳ họp; bảo đảm chất lượng và hiệu quả của kỳ họp./.

Nguyễn Hoàng