In bài viết

UBTVQH cho ý kiến về chương trình xây dựng luật, pháp lệnh

(Chinhphu.vn) – Tại phiên họp thứ 57, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) cho ý kiến về chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022 và điều chỉnh chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022.

14/06/2021 15:09

Quang cảnh phiên họp. Ảnh: VGP/Nguyễn Hoàng

Trình bày Tờ trình của Chính phủ về vấn đề này, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long cho biết tại phiên họp thường kỳ tháng 1/2021, Chính phủ đã thảo luận, thông qua đề nghị về xây dựng luật, pháp lệnh và điều chỉnh chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022 (chương trình).

Đề nghị của Chính phủ căn cứ trên 3 nguyên tắc. Thứ nhất, ưu tiên đề xuất vào chương trình những dự án cần sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới nhằm tiếp tục thể chế hóa kịp thời, đầy đủ chủ trương, đường lối của Đảng và yêu cầu của Quốc hội, UBTVQH; thực hiện các cam kết quốc tế; bảo đảm quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân theo quy định của Hiến pháp; cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh.

Thứ hai, bảo đảm tính khả thi của chương trình, tránh dồn nhiều dự án vào chương trình năm 2021 hoặc dồn quá nhiều dự án vào một cơ quan soạn thảo, thẩm tra hoặc vào kỳ họp cuối năm; không nên bổ sung các dự án vào chương trình kỳ họp cuối cùng của nhiệm kỳ.

Thứ ba, không đưa vào những dự án thiếu hồ sơ hoặc chưa đáp ứng yêu cầu về chất lượng theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Đồng thời, phải bảo đảm tính linh hoạt, có “độ mở” và phải tính đến khả năng sẽ tiếp tục có các đề xuất bổ sung một số dự án vào chương trình, nhất là những dự án cần ban hành, sửa đổi, bổ sung để kịp thời thể chế hóa chủ trương, đường lối trong văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Cụ thể, đề nghị của Chính phủ về chương trình năm 2022 là tại kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV, thông qua gồm 6 dự án, gồm: Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi), Luật Điện ảnh (sửa đổi), Luật Thanh tra (sửa đổi), Luật Kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi), Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ và Luật Cảnh sát cơ động. Đấy là các dự án được cho ý kiến tại kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XV.

Các dự án, gồm: Luật Thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn; Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi); Luật Dầu khí (sửa đổi) đưa vào chương trình cho ý kiến. 

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long trình bày Tờ trình của Chính phủ tại phiên họp. Ảnh: VGP/Nguyễn Hoàng

Về đề nghị điều chỉnh chương trình năm 2021, Bộ trưởng Lê Thành Long cho biết để bảo đảm tính khả thi, cân đối giữa chương trình năm 2021 và năm 2022, Chính phủ đề nghị bổ sung vào chương trình năm 2021 dự án Luật sửa đổi, bổ sung Phụ lục - Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia của Luật Thống kê. Như vậy, sau khi điều chỉnh, số lượng các dự án thuộc chương trình năm 2021 sẽ là 8 dự án, tăng 1 dự án so với Nghị quyết số 106/2020/QH14.

Thẩm tra Tờ trình của Chính phủ, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng cho biết Ủy ban Pháp luật và Ủy ban Kinh tế của Quốc hội tán thành bổ sung dự án Luật sửa đổi, bổ sung Phụ lục - Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia của Luật Thống kê vào chương trình năm 2021, trình Quốc hội cho ý kiến và thông qua tại kỳ họp thứ 2 theo quy trình tại một kỳ họp; đồng thời, đề nghị tiếp tục nghiên cứu, rà soát các nhóm chỉ tiêu, các chỉ tiêu thống kê để bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ, hệ thống của Danh mục.

Về dự kiến chương trình năm 2022, đối với các dự án đề nghị trong chương trình thông qua tại kỳ họp thứ 3 (tháng 5/2022), Ủy ban Pháp luật và các Ủy ban được giao chủ trì thẩm tra nhất trí với đề xuất của Chính phủ nhằm bảo đảm tính "gối đầu" giữa các kỳ họp. 

Phát biểu tại phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh tinh thần lập pháp phải chủ động hơn, "vai trò của Quốc hội phải dẫn dắt, phải có việc giao nhiệm vụ chứ không phải cứ đến hẹn lại lên, trình được cái gì là thực hiện cái đó".

Chủ tịch Quốc hội nêu rõ yêu cầu phải siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong xây dựng pháp luật. Mỗi dự án luật phải đánh giá đầy đủ tác động. Không quay trở lại những hạn chế, khuyết điểm trước đây như thiếu đồng bộ, thiếu thống nhất, tuổi thọ của luật ngắn và cương quyết không chấp nhận bất cứ dự án nào không nằm trong chương trình cũng như không được chuẩn bị kỹ lưỡng.

Nguyễn Hoàng