In bài viết

UBTVQH đánh giá công tác giám sát thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

(Chinhphu.vn) – Tại phiên họp thứ 9 diễn ra vào chiều 24/3, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về báo cáo kết quả bước đầu và kế hoạch tiếp theo của Đoàn giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2021”.

24/03/2022 19:07
Bảo đảm giám sát toàn diện nhưng phải có trọng tâm, trọng điểm - Ảnh 1.

Toàn cảnh phiên họp

Báo cáo của Đoàn giám sát khẳng định, hệ thống văn bản pháp luật liên quan đến công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong thời gian qua đã tạo căn cứ pháp lý quan trọng, cần thiết cho công tác quản lý, sử dụng nguồn lực Nhà nuớc trong giai đoạn 2016-2021.

Trong báo cáo, Đoàn giám sát đã nêu bật những kết quả đạt được cũng như những tồn tại, hạn chế trên các lĩnh vực liên quan đến công tác: Quản lý, điều hành NSNN trong giai đoạn 2016-2021; quản lý tài sản nhà nước; quản lý, sử dụng lao động, thời gian lao động trong khu vực nhà; quản lý, khai thác và sử dụng tài nguyên;…

Về kế hoạch triển khai nhiệm vụ trong thời gian tới, Đoàn giám sát cho biết sẽ triển khai một số công việc trọng tâm là: Tiếp tục tổ chức nghiên cứu, có ý kiến đối với báo cáo của các bộ, ngành, địa phương. Đồng thời, bổ sung công văn yêu cầu các bộ, ngành, địa phương bổ sung đầy đủ các thông tin, số liệu về những nội dung Đoàn giám sát tập trung giám sát.

Tổ chức khảo sát thực tế, làm việc với một số bộ, ngành. Tổ chức làm việc với Chính phủ để thống nhất các vấn đề thuộc nội dung báo cáo kết quả giảm sát (dự kiến tháng 8/2022).

Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện dự thảo báo cáo kết quả giám sát để xin ý kiến các cơ quan, bảo đảm chất lượng, tiến độ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quốc hội theo kế hoạch.

Phát biểu tại phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đánh giá cao công tác chuẩn bị báo cáo của Đoàn giám sát và đề nghị Đoàn giám sát tiếp thu ý kiến của các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội để báo cáo có chất lượng cao hơn. 

Theo Chủ tịch Quốc hội, cần bám sát vào Luật Thực hành tiết kiệm chống lãng phí và các văn bản kèm theo để tiến hành triển khai giám sát; bảo đảm giám sát toàn diện nhưng phải có trọng tâm, trọng điểm

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nêu rõ, đối với những vụ việc lớn, có địa chỉ, số liệu cụ thể, Đoàn giám sát cần làm cho rõ để cảnh báo, răn đe; tạo hiệu ứng trong xã hội, bảo đảm có nhiều chuyển biến trong thực tiễn.

Sau khi nghe các ý kiến của các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, phát biểu kết luận nội dung phiên họp, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương nêu rõ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ghi nhận, đánh giá cao trách nhiệm, nỗ lực của Thường trực Đoàn giám sát, các thành viên Đoàn giám sát và Tổ giúp việc trong triển khai các hoạt động của Đoàn giám sát thời gian vừa qua, đồng thời yêu cầu Đoàn giám sát cần bám sát đề cương, phản ánh toàn diện, có trọng tâm trọng điểm về việc thực hành chính sách pháp luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tính toán nội dung có liên quan trên 5 lĩnh vực trọng điểm mà Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến tại Phiên họp trước.

Khẳng định khối lượng công việc lớn đòi hỏi tinh thần trách nhiệm và nỗ lực cao của các thành viên Đoàn giám sát, Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị Đoàn giám sát bám sát luật gốc là Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; đầu tư thời gian, công sức, trí tuệ để nghiên cứu hoàn thành tốt các nội dung chung và riêng theo phân công, nghiên cứu độc lập kết hợp cùng với làm việc thực tế với các cơ quan, đơn vị để có được dữ liệu, số liệu, cập nhật tình hình, nhận định, đánh giá một cách chính xác, làm rõ trách nhiệm ở một số lĩnh vực, vụ việc cụ thể; kiến nghị rõ những vấn đề cần sửa đổi, bổ sung trong hệ thống pháp luật, khoặc những điểm cần khắc phục trong tổ chức thực hiện chính sách pháp luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Phó Chủ tịch Quốc hội cũng nhấn mạnh, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cơ bản nhất trí với báo cáo kết quả giám sát bước đầu và kế hoạch triển khai trong thời gian tới, đề nghị Hội đồng Dân tộc, các ủy ban của Quốc hội, các ban của Ủy ban Thường vụ Quốc hội phối hợp chặt chẽ với Đoàn giám sát, kịp thời có ý kiến với các báo cáo của Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương thuộc lĩnh vực phân công phụ trách.

Đồng thời, đề nghị các bộ, ban, ngành địa phương phối hợp với Đoàn giám sát, báo cáo toàn diện các thông tin theo yêu cầu, bổ sung đầy đủ các thông tin, số liệu còn thiếu để Đoàn có thông tin trước khi đến làm việc thực tế với bộ, ngành địa phương. Đề nghị các cơ quan truyền thông phối hợp chặt chẽ cùng Đoàn giám sát để bảo đảm giám sát hiệu quả, góp phần hoàn thiện việc xây dựng và tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí./.

Nguyễn Hoàng