In bài viết

UBTVQH tán thành kết quả bước đầu về sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã

(Chinhphu.vn) – Tổng Thư ký Quốc hội vừa ký ban hành Thông báo kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về Báo cáo kết quả bước đầu việc thực hiện giám sát chuyên đề về “Việc thực hiện các nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019 - 2021”.

21/03/2022 16:35

Thông báo nêu rõ Ủy ban Thường vụ Quốc hội cơ bản tán thành với kết quả bước đầu của cuộc giám sát và dự kiến kế hoạch khảo sát tại địa phương của đoàn giám sát; đánh giá cao sự tinh thần trách nhiệm và sự phối hợp chặt chẽ của Chính phủ, các bộ, ngành, đoàn đại biểu Quốc hội, HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong việc xây dựng các báo cáo, tài liệu theo yêu cầu của đoàn giám sát.

Trên cơ sở các ý kiến thảo luận tại phiên họp thứ 9 (đợt 1), Ủy ban Thường vụ Quốc hội giao đoàn giám sát tiếp thu tối đa ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, khẩn trương tiến hành việc khảo sát tại một số địa phương và làm việc với các bộ, ngành liên quan để làm rõ thêm những vấn đề thuộc nội dung chuyên đề giám sát, đánh giá chất lượng hoạt động của chính quyền địa phương, đội ngũ cán bộ, công chức ở cơ sở, đánh giá hiệu quả công tác quản lý nhà nước, hiệu quả việc sử dụng ngân sách nhà nước và việc điều hành phát triển kinh tế - xã hội ở các đơn vị hành chính sau sắp xếp.

Trên cơ sở đó, xây dựng, hoàn thiện dự thảo Báo cáo kết quả giám sát của doàn giám sát thể hiện đầy đủ, toàn diện cả những kết quả đạt được và những bất cập, hạn chế trong việc thực hiện các nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019 - 2021 (kèm theo các số liệu, bảng biểu thống kê minh họa thuyết phục), chỉ ra nguyên nhân của các bất cập, hạn chế, xác định trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan, rút ra những bài học kinh nghiệm và đề xuất những kiến nghị cụ thể để thực hiện hiệu quả chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính trong giai đoạn 2022 - 2030 cũng như việc sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện chính sách, pháp luật có liên quan.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các bộ, ngành, địa phương tiếp tục phối hợp chặt chẽ với đoàn giám sát trong việc chuẩn bị báo cáo, cung cấp thông tin, số liệu cần thiết theo yêu cầu, bảo đảm chất lượng, đúng tiến độ và tham gia các hoạt động của đoàn giám sát khi có yêu cầu.

Tổng Thư ký Quốc hội - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội phối hợp chặt chẽ với các đoàn giám sát trong việc tổng hợp, tham mưu cho Ủy ban Thường vụ Quốc hội điều hòa hoạt động khảo sát tại các địa phương và làm việc trực tiếp với bộ, ngành Trung ương, bảo đảm thiết thực, hiệu quả, tránh trùng lặp về thời điểm.

Nguyễn Hoàng