In bài viết

Ưu tiên cao nhất cho việc chuẩn bị các nội dung kỳ họp thứ 7 của Quốc hội

(Chinhphu.vn) - Chiều 3/4, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã chủ trì cuộc làm việc giữa lãnh đạo Quốc hội với các cơ quan của Quốc hội, cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhằm xem xét đánh giá kết quả công tác chủ yếu tháng 3 và Quý I/2024, đề xuất một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 4 và định hướng lớn công tác Quý II/2024.

03/04/2024 19:53
Ưu tiên cao nhất cho việc chuẩn bị các nội dung kỳ họp thứ 7 của Quốc hội- Ảnh 1.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì cuộc làm việc giữa lãnh đạo Quốc hội với các cơ quan của Quốc hội, cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội - Ảnh: TTXVN

Tổng Thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường cho biết, quý I/2024, các cơ quan đã tham mưu, phục vụ tổ chức thành công 2 kỳ họp bất thường của Quốc hội, 8 phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; xem xét, thông qua và cho ý kiến đối với 2 luật, 4 nghị quyết của Quốc hội, 66 nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; tổ chức Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách để thảo luận, góp ý kiến về 8 dự án luật trình Quốc hội xem xét thông qua tại kỳ họp thứ 7; tổ chức thành công Hội nghị đạị biểu Quốc hội chuyên trách và 5 Hội nghị của Ủy ban Thường vụ Quốc hội…

Công tác tham mưu, phục vụ triển khai các hoạt động lập pháp tiếp tục được ưu tiên, chú trọng, chất lượng tiếp tục được nâng lên, bám sát Kết luận 19 của Bộ Chính trị, Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024, Kế hoạch số 81 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Bên cạnh đó, 19 nhiệm vụ lập pháp mới được bổ sung vào Kế hoạch số 81 nhằm kịp thời triển khai các nghị quyết của Đảng và đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

Cùng với đó là việc tham mưu, phục vụ triển khai tích cực hoạt động của các đoàn giám sát chuyên đề của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội; tổ chức thành công phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại Phiên họp thứ 31 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và  Hội nghị triển khai Nghị quyết số 969 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội hướng dẫn việc tổ chức hoạt động giải trình tại phiên họp Hội đồng Dân tộc, ủy ban của Quốc hội.

Đồng thời tham mưu, phục vụ ban hành 2 nghị quyết của Quốc hội tại kỳ họp bất thường lần thứ 5 về một số cơ chế, chính sách đặc thù thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia; việc sử dụng dự phòng chung, dự phòng nguồn ngân sách Trung ương của Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 cho các bộ, cơ quan Trung ương, địa phương và Tập đoàn Điện lực Việt Nam; 2 nghị quyết tại kỳ họp bất thường lần thứ 6 về nhân sự.

Các công tác đối ngoại bám sát định hướng của Đảng, Nhà nước được triển khai một cách chủ động, tích cực, hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực, song phương và đa phương. Công tác đại biểu, công tác dân nguyện, công tác nghiên cứu khoa học tiếp tục được triển khai thực hiện tốt, ngày càng đi vào nề nếp.

Trong quý II, các cơ quan của Quốc hội sẽ hoàn thiện hồ sơ, tài liệu trình Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 7 đối với 9 dự án luật, 1 dự thảo nghị quyết; hoàn thiện, bảo đảm chất lượng các báo cáo thẩm tra để trình Quốc hội cho ý kiến về 11 dự án luật đã có trong Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh.

Ưu tiên cao nhất cho việc chuẩn bị các nội dung kỳ họp thứ 7 của Quốc hội- Ảnh 2.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị Tổng Thư ký Quốc hội tiếp thu các ý kiến phát biểu, rà soát lại tổng thể toàn bộ những nội dung công việc từ nay đến hết tháng 4 và quý II/2024 - Ảnh: TTXVN

Sau khi nghe ý kiến tại cuộc họp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đánh giá cao trong tháng 3 và quý I/2024, các cơ quan của Quốc hội đã thực hiện khối lượng công việc rất lớn, khoa học; bám sát kế hoạch của Đảng đoàn Quốc hội, đồng thời thực hiện linh hoạt các phát sinh. Công tác của các cơ quan nhạy bén, sát với thực tiễn, bám sát chỉ đạo của Ban Bí thư, đúng quy định của pháp luật.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, các ý kiến đều đánh giá cao và nhất trí cơ bản với báo cáo. Chủ tịch Quốc hội đề nghị Tổng Thư ký Quốc hội tiếp thu các ý kiến phát biểu, rà soát lại tổng thể toàn bộ những nội dung công việc từ nay đến hết tháng 4 và quý II/2024, trong đó đặc biệt là những nội dung liên quan đến kỳ họp thứ 7 của Quốc hội; rà soát, xem xét rồi đưa vào chương trình làm việc phiên họp thứ 32, thứ 33 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Đối với các văn bản pháp luật và văn bản có tính quy phạm pháp luật cần rà soát đưa vào chương trình của phiên họp thứ 32, 33 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội theo một số nguyên tắc. Cụ thể, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh đến việc ưu tiên trước hết cho kỳ họp thứ 7, những nội dung chưa phải họp thì để lại sau. Tất cả các dự án luật và dự thảo nghị quyết nếu như chưa có trong chương trình của Quốc hội quyết định thì phải yêu cầu Bộ Tư pháp thay mặt Chính phủ trình để Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét qua Ủy ban Pháp luật để đưa vào chương trình kỳ họp.

Các ủy ban của Quốc hội làm việc với các bộ có liên quan phối hợp với Chính phủ, cơ quan hữu quan để xác định những nội dung cấp bách và đã chuẩn bị hồ sơ thì đưa vào phiên họp tháng tư; nội dung chưa đủ điều kiện thì đưa vào phiên họp tháng năm của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Văn phòng Đảng đoàn Quốc hội phối hợp với Văn phòng Quốc hội tiếp tục rà soát tất cả các nhiệm vụ liên quan đến đề án của Đảng đoàn, để dự kiến đưa vào họp Đảng đoàn. Đối với một số dự án luật, dự thảo nghị quyết có thể tổ chức thêm một số buổi làm việc.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị thủ trưởng các đơn vị, chủ nhiệm các ủy ban, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, trưởng các ban rà soát lại quy chế, nguyên tắc làm việc; đồng thời lưu ý nội dung khen thưởng đột xuất công tác chuẩn bị kỳ họp bất thường lần thứ 5.

Theo TTXVN