In bài viết

Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn nhân sự mới

(Chinhphu.vn) - Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa ban hành các Nghị quyết về công tác cán bộ.

05/06/2020 10:50

Cụ thể, tại Nghị quyết 946/NQ-UBTVQH14, Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn kết quả bầu bà Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình, đại biểu Quốc hội khóa XIV giữ chức vụ Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh Ninh Bình.

Tại Nghị quyết 945/NQ-UBTVQH14, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị ông Triệu Thế Hùng chuyển sinh hoạt từ Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng đến Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hải Dương.

Tại Nghị quyết 955/NQ-UBTVQH14, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị bà Nguyễn Thanh Hải chuyển sinh hoạt từ Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hòa Bình đến Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên.

Chí Kiên