In bài viết

Ủy quyền cho người khác nhận lương hưu, trợ cấp BHXH được không?

(Chinhphu.vn) – Vì lý do cá nhân nên bà Lê Thị Lan (Quảng Ngãi) không thể viết đơn và nhận tiền chế độ bảo hiểm xã hội một lần. Bà Lan hỏi, bà có thể ủy quyền cho người thân viết đơn và hưởng chế độ bảo hiểm xã hội một lần của bà được không?

07/12/2022 11:20

Về vấn đề này, Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Ngãi trả lời như sau:

Theo quy định tại khoản 6 Điều 18 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 thì người lao động có quyền "ủy quyền cho người khác nhận lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội". Pháp luật về bảo hiểm xã hội hiện hành cho phép người lao động được ủy quyền cho người khác đối với hai hành vi là "nhận lương hưu" và "nhận trợ bảo hiểm xã hội". Tuy nhiên, pháp luật về bảo hiểm xã hội cũng không có quy định cấm ủy quyền trong những trường hợp khác.

Trường hợp của bà thì bà làm giấy ủy quyền mẫu số 13-HSB ban hành kèm theo Quyết định số 166/QĐ-BHXH ngày 31/01/2019 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam để ủy quyền cho người thân nộp hồ sơ giải quyết BHXH một lần.

Hải Hoa