In bài viết

Văn bằng công nghệ sinh học có được hành nghề xét nghiệm?

(Chinhphu.vn) – Ông Trần Trung Hà (TP. Hà Nội) làm việc tại khoa xét nghiệm bệnh viện từ năm 2012 đến nay, đã có văn bằng chuyên ngành công nghệ sinh học và chứng chỉ đào tạo chuyên ngành kỹ thuật xét nghiệm thời gian 6 tháng tại trường Đại học Y Dược TPHCM.

08/09/2023 09:02

Trong quá trình làm việc, hàng năm ông Hà đều được đào tạo về chuyên khoa xét nghiệm. Ông Hà làm hồ sơ xin được cấp chứng chỉ hành nghề chuyên khoa xét nghiệm nhưng được trả lời không được cấp, do ông tốt nghiệp cử nhân công nghệ sinh học. Ông Hà hỏi, ông cần  làm gì mới được cấp chứng chỉ hành nghề xét nghiệm?

Về vấn đề này, Bộ Y tế trả lời như sau:

Tại Điểm c Khoản 2 Điều 5 Nghị định số 109/2016/NĐ-CP ngày 1/7/2016 của Chính phủ quy định: Văn bằng cử nhân hóa học, sinh học, dược sĩ trình độ đại học phải kèm theo chứng chỉ hoặc giấy chứng nhận đào tạo chuyên ngành kỹ thuật y học về xét nghiệm với thời gian đào tạo ít nhất là 3 tháng hoặc văn bằng đào tạo sau đại học về chuyên khoa xét nghiệm.

Theo quy định trên, chỉ có văn bằng cử nhân hóa học, sinh học, dược sĩ trình độ đại học được cấp chứng chỉ hành nghề sau khi được đào tạo và có chứng chỉ, giấy chứng nhận đào tạo chuyên ngành kỹ thuật y học về xét nghiệm với thời gian đào tạo ít nhất là 3 tháng. 

Văn bằng công nghệ sinh học của ông không thuộc quy định trên.

Chinhphu.vn