In bài viết

Văn bằng đào tạo liên kết được Bộ GDĐT công nhận

(Chinhphu.vn) - Bà Trịnh Dung (Hà Nội) hỏi: Bằng Genetic theo chương trình liên kết đào tạo giữa Đại học Bách khoa Hà Nội và trường Genetic, Singapore có được Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam công nhận không? Bằng có giá trị tương đương với trình độ nào và có được sử dụng để học liên thông không?

14/10/2015 10:02

Về vấn đề này, Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời như sau:

Trường Đại học Bách khoa Hà Nội và Trường Genetic, Singapore được Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép liên kết đào tạo 2 chương trình cấp bằng tốt nghiệp Diploma và Higher Diploma.

Các văn bằng này được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận như sau: Văn bằng Diploma được công nhận tương đương trình độ Trung cấp; văn bằng Higher Diploma được công nhận tương đương trình độ Cao đẳng.

Văn bằng đủ điều kiện để học liên thông (theo hệ chính quy) lên trình độ cao hơn.

Chinhphu.vn