In bài viết

Vận động các nguồn lực để mọi trẻ em được vui Tết Trung thu

(Chinhphu.vn) - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội vừa đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo chính quyền các cấp, các ngành tổ chức các hoạt động Tết Trung thu bảo đảm tiết kiệm, không phô trương, hình thức; tổ chức các hoạt động văn hóa nghệ thuật, trò chơi truyền thống sinh động, hấp dẫn để thu hút nhiều trẻ em tham gia, đồng thời giáo dục trẻ em giữ gìn bản sắc tốt đẹp của dân tộc.

08/08/2016 11:17
 
 Ảnh minh họa - Internet

Bên cạnh đó, bố trí kinh phí, vận động nguồn lực từ các tổ chức, cá nhân để bảo đảm cho mọi trẻ em nhất là trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em thuộc hộ nghèo, trẻ em ở vùng biên giới, biển đảo, vùng kinh tế khó khăn, được vui Tết Trung thu an toàn, lành mạnh.

Các cơ quan, đơn vị tăng cường kiểm tra, thanh tra vệ sinh, an toàn thực phẩm, đặc biệt thực phẩm phục vụ Tết Trung thu; tăng cường kiểm tra, ngăn chặn và xử lý kịp thời việc kinh doanh các sản phẩm, đồ chơi, trò chơi có tính chất bạo lực, phản giáo dục, kém chất lượng, độc hại, nguy hiểm, không phù hợp với lứa tuổi trẻ em.

Đồng thời, tham gia vui Tết Trung thu cùng trẻ em tại cộng đồng; thăm, tặng quà cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em thuộc hộ nghèo, trẻ em ở vùng biên giới, biển đảo, vùng kinh tế khó khăn; chỉ đạo các cơ quan thông tin đại chúng tăng cường truyền thông về Luật trẻ em năm 2016, xây dựng môi trường sống an toàn, phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em.

Ngoài ra, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Tỉnh Đoàn, Thành Đoàn và các ngành, đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch, tổ chức các hoạt động Tết Trung thu năm 2016 cho trẻ em tại địa phương.

Lưu Thủy