In bài viết

Văn phòng Quốc hội bổ nhiệm nhân sự mới

(Chinhphu.vn) – Ngày 27/12, Văn phòng Quốc hội đã tổ chức Lễ trao quyết định của Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội bổ nhiệm 2 công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý cấp Vụ.

28/12/2018 14:40

Nhằm bổ sung và kiện toàn đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp Vụ thuộc Văn phòng Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc đã ký các quyết định bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp vụ cho Vụ Lễ tân và Vụ Các vấn đề xã hội.

Tại buổi lễ, thay mặt Đảng ủy, lãnh đạo Văn phòng Quốc hội, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Phạm Đình Toản đã trao Quyết định số 1758/QĐ-VPQH bổ nhiệm ông Đỗ Hoàng Việt, Phó Vụ trưởng Vụ Lễ tân giữ chức vụ Vụ trưởng Vụ Lễ tân, Văn phòng Quốc hội từ ngày 1/1/2019. Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm.

Đồng thời trao Quyết định số 1759/QĐ-VPQH, bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Đức Hạnh, chuyên viên chính, Vụ Các vấn đề xã hội giữ chức Phó Vụ trưởng Vụ Các vấn đề xã hội, Văn phòng Quốc hội từ ngày 1/1/2019. Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm.

Chúc mừng hai đồng chí mới được bổ nhiệm, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Phạm Đình Toản mong muốn các đồng chí tiếp tục rèn luyện, thực hiện tốt đoàn kết nội bộ, đoàn kết với các đơn vị khác thuộc Văn phòng Quốc hội, sáng tạo trong công việc, khắc phục khó khăn để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao./.