In bài viết

Về việc di dời bến cảng sông Hàn

(Chinhphu.vn) - Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải yêu cầu Bộ Giao thông vận tải làm việc cụ thể với Lãnh đạo TP Đà Nẵng để thống nhất về thời hạn di dời bến cảng sông Hàn thuộc cảng Đà Nẵng phù hợp với các quy hoạch phát triển ngành đã được phê duyệt, đảm bảo ổn định đời sống và việc làm của người lao động.

18/12/2012 10:37

Cảng Đà Nẵng

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Giao thông vận tải và các cơ quan có liên quan nghiên cứu, đề xuất cơ chế hỗ trợ kinh phí cho việc di dời bến cảng sông Hàn, báo cáo Thủ tướng Chính phủ những vấn đề vượt thẩm quyền.

Cảng Sông Hàn nằm trong chuỗi cảng Đà Nẵng, có tổng chiều dài cầu bến 750m ở phía bờ Tây sông Hàn, chuyên nhận vận chuyển hàng hóa đường sông.

Theo kế hoạch trước đó, đến ngày 31/12/2012, bến cảng sông Hàn sẽ phải di dời, giao lại mặt bằng để Đà Nẵng xây dựng tại đây một bến đỗ du thuyền và cải tạo, mở rộng cảnh quan phục vụ du lịch.

Quốc Hà