In bài viết

Về việc lập hồ sơ đối tượng nhiễm chất độc hóa học

(Chinhphu.vn) – Ông Dương Văn Nhâm (tỉnh Thái Nguyên) nhập ngũ tháng 11/1970, tháng 11/1971 được phân công vào Binh chủng Hóa học, Sư đoàn 711 (nay là Sư đoàn Bộ Binh 2). Tháng 3/1976, ông Nhâm xuất ngũ.

04/08/2012 08:40

Trong thời gian quân ngũ ông Nhâm bị thương 3 lần, sau khi ra quân trở về địa phương ông vẫn chưa được giám định tỷ lệ thương tật. Ông Nhâm và các con của ông đều bị ảnh hưởng bởi chất độc màu da cam.

Năm 2007, ông Nhâm đã thực hiện giám định sức khỏe để làm hồ sơ hưởng chế độ đối với người bị nhiễm chất độc màu da cam và con đẻ của họ, nhưng đến nay ông vẫn chưa được giải quyết.

Nay, ông Nhâm đề nghị cơ quan chức năng xem xét, giải quyết chế độ thương binh và chế độ đối với người bị nhiễm chất độc màu da cam cho ông và các con ông.

Ông Nhâm cũng cho biết, trong thời gian tham gia quân ngũ, ông đã tham gia chôn cất hơn 20 ngôi mộ liệt sỹ, nay ông muốn cung cấp cho các cơ quan chức năng một số thông tin về tên, tuổi, địa chỉ phần mộ liệt sỹ do ông chôn cất để phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Về vấn đề trên, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Thái Nguyên trả lời như sau:

Thứ nhất, về chế độ đối với Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, theo quy định ông Nhâm phải có đủ giấy tờ theo quy định tại Thông tư số 08/2009/TT-BLĐTBXH ngày 7/4/2009 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội. Cụ thể:

- Thông tư sửa đổi bổ sung mục VII Thông tư số 07/2006/TT-BLĐTBXH ngày 26/7/2006 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn về hồ sơ, lập hồ sơ thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng.

- Quyết định số 09/2008/QĐ-BYT ngày 20/2/2008 của Bộ Y tế ban hành danh mục bệnh, tật, dị dạng, dị tật có liên quan đến phơi nhiễm chất độc hóa học/dioxin.

Nếu ông có đủ giấy tờ trên theo quy định trên thì ông lập hồ sơ gửi lên xã nơi ông cư trú để được tiếp nhận xem xét.

Thứ hai, về việc trong thời gian công tác chiến đấu tại chiến trường ông Nhâm bị thương nhưng chưa được khám xét vết thương: Nay, ông có các giấy tờ theo quy định, đề nghị ông liên hệ với Ban Chỉ huy quân sự thành phố Thái Nguyên để được hướng dẫn về thủ tục hồ sơ theo quy định hiện hành.

Thứ ba, về việc các phần mộ liệt sĩ do ông Nhâm cung cấp đến nay chưa được quy tập, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Thái Nguyên đề nghị ông liên hệ với Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh nơi có phần mộ liệt sĩ đang an táng và Sở Lao động – Thương binh và Xã hội các tỉnh có tên liệt sĩ nêu trên, hoặc Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Thái Nguyên để được xem xét, giải quyết.

Cổng TTĐT Chính phủ trân trọng cảm ơn Sở Lao động – Thương binh và Xã hộ tỉnh Thái Nguyên đã có thông tin trả lời công dân qua Cổng TTĐT Chính phủ.

Phòng Thông tin phản ánh của tổ chức, công dân