In bài viết

Vì sao Công ty Thanh Lâm không được vay vốn đóng tàu?

(Chinhphu.vn) – Qua Cổng TTĐT Chính phủ, ông Ngô Thanh Lâm, Giám đốc Công ty cổ phần EU Thanh Lâm (huyện Phú Quý, tỉnh Bình Thuận) đề nghị cơ quan chức năng xem xét, giải quyết để Công ty của ông được vay vốn hỗ trợ đóng tàu theo Nghị định số 67/2014/NĐ-CP của Chính phủ.

21/06/2016 08:02

Theo phản ánh, Công ty cổ phần EU Thanh Lâm là chủ tàu Dịch vụ hậu cần BTh 97679-TS, được Chi cục Thủy sản Bình Thuận cấp Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá ngày 22/1/2015. Công ty đã phải vay vốn với lãi suất cao để đóng tàu này. Khi tàu đang thi công đóng mới thì Chính phủ ban hành Nghị định số 67/2014/NĐ-CP về một số chính sách phát triển thủy sản và Công ty đã đăng ký vay vốn hỗ trợ, nhưng không được xem xét.

Hiện tàu không hoạt động do Công ty thiếu vốn, đồng thời khoản vay đã đến kỳ hạn thanh toán. Đại diện Công ty, ông Ngô Thanh Lâm đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét để Công ty được vay vốn hỗ trợ theo Nghị định số 67/2014/NĐ-CP.

Về vấn đề này, UBND tỉnh Bình Thuận có ý kiến như sau:

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Thuận, Công ty cổ phần EU Thanh Lâm đã được Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cấp Quyết định cho phép đóng mới tàu cá số 1165/QĐ-SNN vào ngày 16/11/2011, trước thời điểm ban hành Nghị định số 67/2014/NĐ-CP gần 3 năm.

Tàu đóng mới là tàu vỏ thép, lắp máy NIGATA 950CV đã qua sử dụng, làm nghề dịch vụ hậu cần nghề cá, được đóng mới tại Công ty Đóng tàu An Phú, quận 7, TP. Hồ Chí Minh. Tàu hoàn thành và xuất xưởng vào ngày 30/12/2014. Đến ngày 22/1/2015, tàu được Chi cục Thủy sản cấp Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá mang số đăng ký Bth-97678-TS.

Căn cứ quy định tại Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 7/7/2014 của Chính phủ và Thông tư số 22/2014/TT-NHNN ngày 15/8/2014 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc hướng dẫn thực hiện chính sách tín dụng theo Nghị định số 67/2014/NĐ-CP thì trường hợp đóng tàu dịch vụ hậu cần của Công ty cổ phần EU Thanh Lâm không đủ điều kiện để tham gia Nghị định số 67/2014/NĐ-CP, vì ông Ngô Thanh Lâm, đại diện Công ty cổ phần EU Thanh Lâm không có tên trong danh sách được UBND tỉnh phê duyệt tham gia đóng mới theo Nghị định số 67/2014/NĐ-CP. UBND huyện Phú Quý không đồng ý đề nghị UBND tỉnh phê duyệt danh sách vì chủ tàu còn nợ thuế và khả năng tài chính không bảo đảm. Đồng thời, tàu đóng mới nhưng gắn máy chính đã qua sử dụng.

Trường hợp ông Ngô Thanh Lâm có nhu cầu nâng cấp tàu BTh-97679-TS theo Nghị định số 67/2014/NĐ-CP (thay máy mới) thì ông liên hệ với UBND huyện Phú Quý để được xét duyệt, trình UBND tỉnh phê duyệt thực hiện.

Chinhphu.vn