In bài viết

Vì sao giá tính lệ phí trước bạ xe máy chưa được điều chỉnh?

(Chinhphu.vn) - Theo phản ánh của ông Nguyễn Văn Bảo, hiện tại giá xe Honda Winner trong nước và Honda Vario nhập khẩu đều giảm so với khung giá tính thuế trước bạ, ví dụ tại TPHCM, Honda Winner giá chỉ có 39 triệu đồng, trong khi khung giá tính thuế là 45 triệu đồng; Honda Vario giá hiện tại 59 triệu đồng nhưng giá tính thuế là 75 triệu đồng.

11/09/2017 09:02

Ông Bảo đề nghị cơ quan chức năng xem xét, kiểm tra giá tính thuế các mặt hàng xe nêu trên, đồng thời thường xuyên cập nhật lại giá tính lệ phí trước bạ của các mặt hàng xe khi có sự thay đổi, tránh thiệt thòi cho người mua xe.

Về vấn đề này, Bộ Tài chính trả lời như sau:

Theo nội dung ông Bảo phản ánh, có 2 mẫu xe máy là Honda Winner sản xuất, lắp ráp trong nước và Honda Vario nhập khẩu. Hai dòng xe này có giá tính lệ phí trước bạ quy định chi tiết tại danh mục bảng giá tính lệ phí trước bạ ô tô, xe máy ban hành kèm theo Thông tư số 304/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Cụ thể, xe máy hai bánh Honda Winner giá tính lệ phí trước bạ 45.500.000 đồng, xe máy hai bánh Honda Vario dung tích 124.88 cm3 có giá tính lệ phí trước bạ 40.000.000 đồng và dung tích 149,32 cm3 có giá tính lệ phí trước bạ là 68.950.000 đồng. Đây là giá bán lẻ đề xuất được Honda Việt Nam gửi Bộ Tài chính để làm căn cứ xây dựng giá tính lệ phí trước bạ toàn quốc.

Tại Mục b, Khoản 2, Điều 6 Nghị định số 140/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016 của Chính phủ quy định: “Trường hợp giá chuyển nhượng tài sản thực tế trên thị trường có biến động tăng hoặc giảm 20% trở lên so với giá tính lệ phí trước bạ tại Bảng giá tính lệ phí trước bạ thì Bộ Tài chính ban hành giá tính lệ phí trước bạ bổ sung đảm bảo giá tính lệ phí trước bạ sát với giá chuyển nhượng tài sản thực tế trên thị trường.

Theo quy định của Chính phủ nêu trên, thì Bộ Tài chính chỉ cập nhật lại giá tính lệ phí trước bạ khi giá chuyển nhượng ô tô, xe máy thực tế trên thị trường có biến động tăng hoặc giảm 20% trở lên so với giá tính lệ phí trước bạ tại Bảng giá tính lệ phí trước bạ. Trường hợp các xe như ông Bảo phản ánh có sự tăng/giảm 5% so với Bảng giá tính lệ phí trước bạ thì Tổng cục Thuế chưa có căn cứ trình Bộ Tài chính để cập nhật lại giá tính lệ phí trước bạ.

Chinhphu.vn