In bài viết

Vì sao hồ sơ được duyệt nhưng chưa nhận được trợ cấp?

(Chinhphu.vn) - Bà Hồng Phúc (TPHCM) đã được duyệt hồ sơ hưởng trợ cấp theo Nghị quyết số 116/NQ-CP từ tháng 11/2021. Khi bà kiểm tra trên hệ thống BHXH thì báo đã chi tiền, nhưng thực tế bà vẫn chưa nhận được. Bà Phúc đề nghị cơ quan chức năng kiểm tra, xử lý.

11/05/2022 07:02

Về vấn đề này, BHXH TPHCM đã chỉ đạo BHXH TP. Thủ Đức kiểm tra nội dung phản ánh, kết quả như sau:

BHXH TP. Thủ Đức đã chuyển trợ cấp, tuy nhiên thông tin tài khoản ngân hàng do bà Phúc cung cấp bị sai nên chưa nhận được trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp theo Nghị quyết số 116/NQ-CP.

Thời điểm ngân hàng hoàn trả tiền về tài khoản của BHXH TP. Thủ Đức đã quá thời hạn giải quyết theo quy định và tạm dừng chi theo hướng dẫn của BHXH Việt Nam.

BHXH TP. Thủ Đức đã báo cáo BHXH TPHCM về trường hợp của bà Phúc để tổng hợp báo cáo BHXH Việt Nam về các khoản phải trả chờ thanh toán.

BHXH TP. Thủ Đức cũng đã liên hệ với bà Phúc để giải thích cho bà hiểu.

Chinhphu.vn