In bài viết

Vì sao ông Đào Đình Dũng chưa được trợ cấp thất nghiệp?

(Chinhphu.vn) - Ông Đào Đình Dũng (Hà Nội) đóng BHXH tại Công ty TNHH Kim khí Nội thất Xuân Hòa. Ông chưa nhận được tiền hỗ trợ ảnh hưởng dịch COVID-19. Theo BHXH huyện thông báo, trên hệ thống ông Dũng không có tên trong danh sách người lao động tại Công ty.

25/03/2022 06:20

Qua Cổng TTĐT Chính phủ, ông Dũng đề nghị cơ quan chức năng kiểm tra, giải quyết trường hợp của ông.

BHXH huyện Hoài Đức, TP. Hà Nội trả lời vấn đề này như sau:

Thực hiện việc triển khai hỗ trợ doanh nghiệp và người lao động theo Nghị quyết số 116/NQ-CP ngày 24/9/2021 của Chính phủ về chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp; Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg ngày 1/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp; ngày 2/10/2021, BHXH Hoài Đức đã gửi thông báo và danh sách hưởng hỗ trợ qua email đơn vị đã đăng ký, đồng thời hướng dẫn đơn vị lập hồ sơ đề nghị nhận hỗ trợ.

Hồi 20:10 ngày 28/10/2021, BHXH Hoài Đức đã nhận được hồ sơ đề nghị của công ty TNHH Kim khí Nội thất Xuân Hòa, mã đơn vị TT0508T. Cán bộ thu đã xử lý nghiệp vụ và giải quyết xong hồ sơ vào lúc 09:47 ngày 29/10/2021.

Tuy nhiên có 1 trường hợp Đào Đình Dũng, mã số BHXH 8705001773, đơn vị đề nghị hưởng hỗ trợ thời gian tham gia bảo hiểm thất nghiệp là 120 tháng. Sau khi cán bộ thu kiểm tra quá trình tham gia trên phần mềm TST và chế độ đã hưởng trên phần mềm TCS, lao động Đào Đình Dũng đã hưởng trợ cấp thất nghiệp 6 tháng đối với quá trình tham gia từ tháng 1/2009 đến tháng 2/2016.

Như vậy tại thời điểm đề nghị hỗ trợ (tính đến tháng 9/2021), đơn vị đã đề nghị số tháng tham gia bảo hiểm thất nghiệp hưởng hỗ trợ chưa đúng so với số tháng tham gia bảo hiểm thất nghiệp chưa hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Cán bộ thu đã thông báo cho đơn vị trường hợp lao động Đào Đình Dũng chưa đủ điều kiện giải quyết hỗ trợ, đồng thời yêu cầu đơn vị bổ sung quyết định thất nghiệp của lao động làm căn cứ và nộp lại hồ sơ đề nghị hưởng cho người lao động.

Từ thời điểm thông báo cho đơn vị ngày 29/10/2021 đến ngày dừng tiếp nhận hồ sơ theo quy định tại Quyết định 28/2021/QĐ-TTg (chậm nhất đến hết ngày 20/12/2021), cán bộ thu không nhận được hồ sơ đề nghị giải quyết hỗ trợ theo Nghị quyết số 116/NQ-CP cho lao động Đào Đình Dũng. Do vậy, BHXH huyện chưa có căn cứ để thực hiện.

Chinhphu.vn