In bài viết

Vì sao website thương mại điện tử phải đăng ký?

(Chinhphu.vn) - Công ty của bà Kim Linh (TP. Hà Nội) thiết lập mạng xã hội, theo đó cho các cá nhân lập website riêng vừa để chia sẻ thông tin, vừa bán hàng. Công ty bà đã được Bộ Thông tin và Truyền thông cấp giấy phép hoạt động mạng xã hội.

09/02/2015 09:02

Nay bà Linh muốn được biết, tại sao Bộ Công Thương quy định các mạng xã hội có hoạt động dưới hình thức sàn giao dịch thương mại điện tử (TMĐT) lại phải tiến hành đăng ký với Bộ?

Về vấn đề này, Cục TMĐT và CNTT - Bộ Công Thương trả lời như sau:

Hiện nay, trào lưu kinh doanh TMĐT trên các mạng xã hội đang mở rộng với quy mô thị trường ngày càng lớn. Theo Báo cáo TMĐT Việt Nam năm 2013, khoảng 73% người sử dụng Internet tại Việt Nam có truy cập vào các diễn đàn, mạng xã hội.

Kết quả khảo sát cũng cho thấy, 45% người sử dụng Internet có tham gia mua sắm qua các mạng xã hội. Con số này dự báo có xu hướng tăng trong thời gian tới. Nắm bắt được trào lưu trên, ngày càng nhiều doanh nghiệp lựa chọn phương thức bán hàng thông qua mạng xã hội nhằm tiết giảm chi phí, nâng cao hiệu quả tiếp cận khách hàng mục tiêu.

Về mặt bản chất và phương thức tổ chức, hoạt động kinh doanh trên các mạng xã hội cũng giống với hoạt động kinh doanh trên sàn giao dịch TMĐT. Do vậy, Thông tư số 47/2014/TT-BCT của Bộ Công Thương làm rõ hơn quy định của Nghị định số 52/2013/NĐ-CP về TMĐT, yêu cầu các mạng xã hội có hoạt động theo hình thức sàn giao dịch TMĐT (như liệt kê tại khoản 2, Điều 35 Nghị định số 52/2013/NĐ-CP) phải tiến hành đăng ký với Bộ Công Thương và tuân thủ các quy định liên quan tới sàn giao dịch TMĐT tại Nghị định này.

Quy định này nhằm thiết lập một môi trường cạnh tranh lành mạnh cho TMĐT phát triển, đồng thời nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực này.

Chinhphu.vn