In bài viết

Vị trí việc làm lãnh đạo, chức danh nghề nghiệp ngành xây dựng

(Chinhphu.vn) - Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư 10/2023/TT-BXD hướng dẫn về vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý và chức danh nghề nghiệp chuyên ngành, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành, lĩnh vực xây dựng.

01/11/2023 15:21
Vị trí việc làm lãnh đạo, chức danh nghề nghiệp ngành xây dựng - Ảnh 1.

Thông tư quy định rõ nguyên tắc, căn cứ xác định vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý và vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp chuyên ngành xây dựng trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành, lĩnh vực xây dựng.

Theo đó, nguyên tắc xác định vị trí việc làm đảm bảo theo quy định tại Điều 3 Nghị định số 106/2020/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ về vị trí việc làm và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập.

Căn cứ xác định vị trí việc làm đảm bảo theo quy định tại khoản 1 Điều 4 Nghị định số 106/2020/NĐ-CP.

Vị trí việc làm được điều chỉnh phù hợp với việc sắp xếp tổ chức bộ máy, điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ giữa các cơ quan, tổ chức, đơn vị và cấp quản lý theo quy định của pháp luật chuyên ngành; cơ quan, tổ chức, đơn vị có trách nhiệm bố trí, quản lý và sử dụng hiệu quả số lượng người làm việc được giao theo vị trí việc làm, bảo đảm thực hiện mục tiêu tinh giản biên chế theo quy định.

6 vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý ngành xây dựng

Thông tư nêu rõ 6 vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành, lĩnh vực xây dựng gồm:

- Vị trí việc làm Hội đồng quản lý đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành, lĩnh vực xây dựng

1- Chủ tịch Hội đồng quản lý.

2- Thành viên Hội đồng quản lý.

- Vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý tại đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành, lĩnh vực xây dựng

1- Người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ.

2- Cấp phó của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập.

3- Trưởng phòng thuộc đơn vị sự nghiệp công lập.

4- Phó Trưởng phòng thuộc đơn vị sự nghiệp công lập.

10 vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp chuyên ngành 

Vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp chuyên ngành trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành, lĩnh vực xây dựng gồm:

1- Kiến trúc sư hạng I

2- Kiến trúc sư hạng II

3- Kiến trúc sư hạng III

4- Thẩm kế viên hạng I

5- Thẩm kế viên hạng II

6- Thẩm kế viên hạng III

7- Thẩm kế viên hạng IV

8- Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạng I

9- Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạng II

10- Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạng III.

Thông tư có hiệu lực thi hành từ 5/12/2023.

Minh Đức