In bài viết

Việc chốt sổ BHXH khi công ty giải thể

(Chinhphu.vn) – Bà Nguyễn Hà (ntha1986@gmail.com) làm việc tại 1 doanh nghiệp trên địa bàn huyện Thạch Thất, TP. Hà Nội, có tham gia BHXH. Do kinh tế khó khăn công ty bị phá sản, nhưng kế toán không thông báo việc Công ty ngừng hoạt động, nên BHXH huyện Thạch Thất vẫn tính số tiền nợ BHXH của Công ty.

17/12/2014 10:02

Hiện tại bà Hà đã nghỉ làm nhưng không thể chốt được sổ BHXH. Vậy, làm cách nào để bà Hà có thể chốt được sổ BHXH để tiếp tục tham gia BHXH tại công ty khác?

BHXH Việt Nam trả lời bà Nguyễn Hà như sau:

Công ty nơi bà Hà làm việc bị phá sản thì người đứng đầu hoặc người đại diện của công ty thực hiện các thủ tục báo giảm, giải quyết ngừng đóng BHXH đối với đơn vị bị giải thể và giải quyết chế độ BHXH, BHYT cho người lao động tại BHXH huyện Thạch Thất (nơi quản lý đơn vị).
 
Theo đó, BHXH huyện Thạch Thất sẽ xác nhận thời gian đóng BHXH trên sổ BHXH của người lao động đến thời điểm doanh nghiệp đã đóng BHXH để người lao động tiếp tục tham gia BHXH tại đơn vị mới.

Chinhphu.vn