In bài viết

Việc cộng điểm ưu tiên khi xét tuyển chuyên nghiệp trong Công an nhân dân

(Chinhphu.vn) - Ông Hoàng Minh Thanh tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân từ tháng 3/2018, đến nay chuẩn bị xuất ngũ. Bố đẻ của ông có 18 năm làm Công an xã, 10 năm giữ chức Trưởng Công an xã. Ông Thanh hỏi, trường hợp của ông có được cộng điểm ưu tiên khi xét tuyển chuyên nghiệp trong Công an nhân dân không?

10/05/2021 09:02

Bộ Công an trả lời vấn đề này như sau:

Căn cứ điểm b Khoản 3 Điều 7 Thông tư số 01/2017/TT-BCA ngày 13/1/2017 của Bộ Công an quy định xét chuyển sang chế độ chuyên nghiệp đối với hạ sỹ quan nghĩa vụ hết hạn phục vụ tại ngũ trong Công an nhân dân quy định: Cộng 1,5 điểm vào tổng điểm xét chuyển chuyên nghiệp cho hạ sỹ quan nghĩa vụ là con đẻ của Trưởng, Phó trưởng Công an xã (đang công tác, đã nghỉ hưu, từ trần, thôi việc, chuyển công tác khác) có thời gian công tác liên tục trong lực lượng Công an xã từ 15 năm trở lên. Trường hợp Trưởng, Phó trưởng Công an xã bị xử lý hình sự hoặc thôi việc, chuyển công tác khác do bị xử lý kỷ luật thì con đẻ không được hưởng điểm ưu tiên.

Chinhphu.vn