In bài viết

Việc phân chia tài sản trong trường hợp không để lại di chúc

(Chinhphu.vn) – Gia đình bà Trần Thanh Thảo có một lô đất ở ấp Xóm Chòi, xã Ngãi Xuyên, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là hộ gia đình do mẹ bà Thảo là chủ hộ đứng tên (hộ gia đình gồm mẹ bà, vợ chồng bà và 1 người cháu).

23/01/2020 08:02

Nay mẹ bà Thảo chết, không để lại di chúc, chủ hộ chuyển sang bà Thảo. Bà Thảo hỏi, bà muốn đăng ký quyền sử dụng đất từ tên mẹ bà sang tên bà thì thủ tục như nào?

Về vấn đề này, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Trà Vinh trả lời như sau:

Điều 649 Bộ luật Dân sự năm 2015 quy định:

“1. Thừa kế theo pháp luật được áp dụng trong trường hợp sau đây:

a) Không có di chúc;

b) Di chúc không hợp pháp;

c) Những người thừa kế theo di chúc chết trước hoặc chết cùng thời điểm với người lập di chúc; cơ quan, tổ chức được hưởng thừa kế theo di chúc không còn tồn tại vào thời điểm mở thừa kế;

d) Những người được chỉ định làm người thừa kế theo di chúc mà không có quyền hưởng di sản hoặc từ chối nhận di sản”.

Điều 680 Bộ luật Dân sự năm 2015 quy định:

“Thừa kế:

1. Thừa kế được xác định theo pháp luật của nước mà người để lại di sản thừa kế có quốc tịch ngay trước khi chết.

2. Việc thực hiện quyền thừa kế đối với bất động sản được xác định theo pháp luật của nước nơi có bất động sản đó”.

Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp của bà Trần Thanh Thảo thuộc trường hợp thừa kế theo pháp luật. Để lập thủ tục thừa kế quyền sử dụng đất, đề nghị bà Thảo liên hệ UBND cấp xã nơi có đất hoặc các tổ chức hành nghề công chứng để được xem xét, hướng dẫn theo thủ tục theo quy định.

Sau khi lập hồ sơ thừa kế theo quy định thì bà nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của cấp huyện nơi có đất.

Chinhphu.vn