In bài viết

Việc uỷ quyền thực hiện một số công việc trong đấu thầu

(Chinhphu.vn) - Đơn vị ông Đặng Quốc Huy có tham gia một dự án với vai trò là tư vấn đầu thầu. Khi đánh giá hồ sơ dự thầu thì một nhà thầu có giấy ủy quyền của Giám đốc cho Phó Giám đốc để thực hiện các thủ tục tham gia đấu thầu. Tuy nhiên, khi xem xét giấy ủy quyền thì thấy nhà thầu đóng nhầm dấu chức danh giữa Giám đốc và Phó Giám đốc.

23/06/2017 10:02

Sau khi phát hiện sai sót, nhà thầu đã có công văn đính chính. Ông Huy muốn hỏi, giấy ủy quyền của nhà thầu trong trường hợp này có hợp lệ không? Hồ sơ dự thầu của nhà thầu có được xem xét và đánh giá tiếp không?

Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời vấn đề này như sau:

Tại Điểm b, Khoản 2, Điều 18 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định một trong những tiêu chí đánh giá tính hợp lệ của hồ sơ dự thầu là có đơn dự thầu được đại diện hợp pháp của nhà thầu ký tên, đóng dấu (nếu có) theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu.

Đối với trường hợp của ông Huy, việc đánh hồ sơ dự thầu được thực hiện theo quy định nêu trên. Trường hợp người đại diện trước pháp luật của nhà thầu ủy quyền ký đơn dự thầu hoặc uỷ quyền thực hiện một số công việc trong đấu thầu cho cấp phó, cấp dưới, người đứng đầu chi nhánh của mình thì việc uỷ quyền đó được thực hiện theo quy định của pháp luật dân sự.

Chinhphu.vn