In bài viết

Việt Nam ủng hộ chính sách "một nước Trung Quốc" thống nhất

(Website Chính phủ) - Trả lời câu hỏi của phóng viên liên quan đến việc Nhà đương cục Đài Loan thúc đẩy tổ chức bỏ phiếu toàn dân về việc Đài Loan gia nhập Liên hợp quốc, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Dũng nói:

05/07/2007 18:25

Phía Việt Nam khẳng định lập trường nhất quán kiên trì thực hiện chính sách "một nước Trung Quốc", ủng hộ sự nghiệp lớn thống nhất Trung Quốc, phản đối hành động chia rẽ "Đài Loan độc lập" dưới mọi hình thức. Phía Việt Nam hoan ngênh những nỗ lực nhằm thúc đẩy quan hệ hai bờ phát triển hòa bình, ổn định, phù hợp với xu thế hòa bình, ổn định trong khu vực.

Phương Mai

(Nguồn: Bộ Ngoại giao)