In bài viết

Vinamilk công bố danh sách 10 ứng viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2026

(Chinhphu.vn) - Công ty CP Sữa Việt Nam (Vinamilk) mới công bố danh sách 10 ứng viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2026 để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên cuối tháng này.

20/04/2022 13:46
Vinamilk công bố danh sách 10 ứng viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2026 - Ảnh 1.

Ảnh Vinamilk

Danh sách ứng viên có 9 người là thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ trước, trong đó một số đại diện cho các cổ đông lớn như SCIC, Platinum Victory, F&N Dairy Investment.

Ứng cử viên thứ 10 là ông Nguyễn Hạnh Phúc, nguyên Tổng thư ký Quốc hội, được Hội đồng quản trị Vinamilk giới thiệu làm thành viên độc lập nhiệm kỳ 2022-2026.

Sự thay đổi duy nhất trong danh sách ứng viên nhiệm kỳ mới so với Hội đồng quản trị hiện tại là Chủ tịch Lê Thị Băng Tâm (sinh năm 1947) không ứng cử. Thay vào đó, công ty giới thiệu ứng viên độc lập là ông Nguyễn Hạnh Phúc.

Theo quy chế quản trị nội bộ của Vinamilk, số lượng thành viên Hội đồng quản trị tối đa của công ty là 11 người. Trong đó, thành viên độc lập ít nhất là 3 người. Công ty dự kiến tổng mức thù lao cho Hội đồng quản trị là 25 tỷ đồng kèm theo các phúc lợi khác như bảo hiệm trách nhiệm, bảo hiểm y tế và khám sức khỏe.

Vinamilk đặt mục tiêu năm nay có doanh thu 64.070 tỷ đồng và lãi sau thuế 9.770 tỷ đồng, lần lượt tăng 5% và giảm 8% so với năm trước.

Năm ngoái, công ty lãi sau thuế 10.633 tỷ đồng. Công ty dành 8.046 tỷ đồng trong khoản lợi nhuận này để trả cổ tức, tương đương 76%. Tỉ lệ cổ tức tính ra là 38,5%, tức cổ đông sở hữu mỗi cổ phiếu nhận được 3.850 đồng.

PD