In bài viết

Vĩnh Long đã chi trả phụ cấp chống dịch cho ông Trương Hữu Tài

(Chinhphu.vn) – Ông Trương Hữu Tài (Vĩnh Long) tham gia lực lượng phòng, chống dịch tại Trường THPT Trà Ôn từ ngày 1-25/1. Tuy nhiên, Trung tâm Y tế huyện chậm trễ trong thực hiện thủ tục quyết toán ngày công cho ông. Ông Tài đề nghị cơ quan chức năng sớm giải quyết vấn đề này.

12/04/2022 18:20

Về vấn đề này, Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long trả lời như sau:

Về việc thực hiện thủ tục quyết toán ngày công cho lực lượng tham gia phòng, chống dịch tại Trường THPT Trà Ôn từ ngày 1/1 đến ngày 25/1, sau khi kết thúc đợt cách ly tập trung vào ngày 25/1, Trung tâm Y tế huyện Trà Ôn đã hoàn thiện chứng từ thanh toán và đã trình UBND huyện xem xét cấp kinh phí cho công tác phòng, chống dịch.

Tình hình chi trả chế độ chính sách cho ông Trương Hữu Tài, cụ thể như sau: Tiền ăn từ ngày 27/11-31/12/2021 là 2.800.000 đồng; tiền trực từ ngày 27/11-31/12/2021 là 7.000.000 đồng; tiền ăn từ ngày 1/1-25/1 là 2.000.000 đồng; tiền trực từ ngày 1/1-25/1 là 5.000.000 đồng. Tổng cộng: 16.800.000 đồng.

Trung tâm Y tế huyện Trà Ôn đã chi tiền ăn và tiền phụ cấp trực với số tiền là 11.800.000 đồng. Số tiền còn lại là 5.000.000 đồng, đang chờ UBND huyện cấp kinh phí sẽ tiếp tục chi trả.

Chinhphu.vn