In bài viết

VNNIC ra mắt nhận diện thương hiệu mới

(Chinhphu.vn) - Từ ngày 05/11/2020, Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) chính thức thay đổi nhận diện thương hiệu Logo, phản ánh sứ mệnh, tầm nhìn đáp ứng yêu cầu phát triển của Internet trong thời đại mới với thông điệp “Internet for all”.

06/11/2020 08:01

Logo mới của Trung tâm Internet Việt Nam

Hiện nay, Internet đã bước sang giai đoạn phát triển mới, chuyển đổi hoàn toàn mạng Internet sang sử dụng IPv6, kết nối Internet vạn vật, 5G, chuyển đổi số là thực tiễn và xu thế phát triển trong thời gian tới. Trước yêu cầu của thời đại, sứ mệnh VNNIC - một NIC quốc gia là cung cấp các nền tảng hạ tầng lõi, dịch vụ thiết yếu của mạng Internet Việt Nam; dẫn dắt, định hướng cung cấp thông tin tin cậy, dịch vụ mới trên nền tài nguyên Internet; kết nối cộng đồng, thúc đẩy phát triển, an toàn Internet Việt Nam.

Việc đổi mới hình ảnh nhận diện thương hiệu thông qua Logo nhằm phản ánh sứ mệnh, tầm nhìn mới, cũng như thể hiện sự cam kết, trách nhiệm và sự tự tin tiếp tục giữ vững, phát huy giá trị truyền thống vốn có và tạo ra nhiều giá trị mới cho cộng đồng để xây dựng Internet Việt Nam lớn mạnh, hiện đại, đúng với thông điệp “Internet for all”.

Logo mới VNNIC được xây dựng trên cơ sở kế thừa tinh thần, giá trị của VNNIC thể hiện trong logo trước đây, nhưng có sự bổ sung, thay đổi cho phù hợp, mang hơi thở của thời đại.

Hình ảnh quả cầu với các dấu chấm cách điệu, biểu trưng cho kết nối Internet toàn cầu, Internet vạn vật (IoT), môi trường số. Logo đã cho thấy tính định vị ngành rõ nét là Internet thế hệ mới, kết nối rộng khắp, chuyển đổi số.

Điểm nhấn chính của logo mới là chữ VN, được cách điệu đặt trong chấm tròn lớn màu xanh, thể hiện định vị địa lý Việt Nam và cũng là định vị tổ chức NIC quốc gia .vn. Tư tưởng Internet kết nối rộng khắp thể hiện xuyên suốt khi chữ VN được thiết kế như một cánh cổng mở ra kết nối Internet Việt Nam với Internet thế giới. Và ở đó, giá trị một “NIC” quốc gia cùng slogan “Internet for All” được thể hiện vững chãi với khát vọng chủ động, tiên phong, đi trước, làm trước và luôn hướng tới cộng đồng.

Về màu sắc, logo mới được thể hiện trên hai khối màu đỏ cam và màu xanh. Khối quả cầu màu đỏ cam lấy cảm hứng từ màu cờ của Tổ quốc, định vị thương hiệu quốc gia cho VNNIC. Trong khi, khối VN và NIC được thể hiện qua màu xanh với tính đặc trưng của công nghệ hiện đại, năng động, tin cậy.

Sự giao nhau giữa khối cầu màu đỏ và màu xanh cho thấy hội nhập mạnh mẽ nhưng luôn khẳng định bản sắc riêng của VNNIC.