In bài viết

Vợ liệt sĩ tái giá được trợ cấp tuất hàng tháng

(Chinhphu.vn) – Bà Phạm Thúy (Thái Bình) hỏi: Bà nội tôi là vợ liệt sĩ tái giá, được hưởng chế tuất hàng tháng. Tháng 1/2016, bà tôi chết, vậy, trường hợp của bà nội tôi sau khi chết có được hưởng chế độ gì không?

11/08/2016 14:02

Về vấn đề này, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời như sau:

Điều 20 Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 9/4/2013 của Chính phủ quy định vợ hoặc chồng liệt sĩ lấy chồng hoặc lấy vợ khác được hưởng trợ cấp tiền tuất hàng tháng bằng một lần mức chuẩn, ngoài ra không quy định hưởng thêm các chế độ ưu đãi khác như BHYT, mai táng phí,… 

Chinhphu.vn