In bài viết

Vợ thương binh hạng ¾ có được trợ cấp tuất hằng tháng?

(Chinhphu.vn) - Bố của ông Bùi Đình Năm (Thanh Hoá) là thương binh hạng ¾, bị nhiễm chất độc da cam. Bố ông đã nghỉ hưu và chết năm 2012. Ông Năm hỏi, mẹ của ông năm nay 74 tuổi được những chế độ gì, mức hưởng thế nào?

06/06/2019 14:02

Về vấn đề này, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời như sau:

Khoản 1, Điều 32 Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 9/4/2019 của Chính phủ quy định khi thương binh chết, người tổ chức mai táng được nhận mai táng phí; đại diện thân nhân được hưởng trợ cấp một lần bằng ba tháng trợ cấp, phụ cấp.

Khoản 2, Điều 32 Nghị định số 31/2013/NĐ-CP quy định thương binh suy giảm khả năng lao động do thương tật từ 61% trở lên chết, thân nhân được hưởng trợ cấp tiền tuất hằng tháng. Trường hợp bố của ông Năm là thương binh hạng ¾ có tỷ lệ suy giảm khả năng lao động dưới  61% thì mẹ của ông không được hưởng chế độ tiền tuất hằng tháng.

Chinhphu.vn