In bài viết

Vừa trực lãnh đạo vừa trực lâm sàng, tính phụ cấp thế nào?

(Chinhphu.vn) – Tại bệnh viện của ông Nguyễn Văn Tâm (Gia Lai), một số trưởng khoa, trưởng phòng vừa tham gia thường trực lãnh đạo, vừa tham gia trưởng phiên thường trực lâm sàng tại các khoa lâm sàng: Ngoại tổng hợp, Lão khoa, Nội tim mạch…

09/07/2020 10:20
Tuy nhiên, các trưởng khoa, trưởng phòng nói trên không được giải quyết chế độ phụ cấp thường trực lãnh đạo mà chỉ được hưởng phụ cấp cho trưởng phiên thường trực lâm sàng tại khoa lâm sàng. Ông Tâm hỏi, việc chi trả phụ cấp như vậy có đúng không?

 Về vấn đề này, Bộ Y tế trả lời như sau:

Chế độ phụ cấp thường trực đối với công chức, viên chức, người lao động trong các cơ sở y tế công lập được thực hiện theo quy định tại Quyết định số 73/2011/QĐ-TTg ngày 28/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ quy định một số chế độ phụ cấp đặc thù đối với công chức, viên chức, người lao động trong các cơ sở y tế công lập và chế độ phụ cấp chống dịch.

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 2 Quyết định số 73/2011/QĐ-TTg, đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có giường bệnh thì định mức nhân lực tiêu chuẩn cho 1 phiên trực gồm: Trực lãnh đạo, trực lâm sàng, trực cận lâm sàng và trực hậu cần. Thủ trưởng cơ sở khám, chữa bệnh căn cứ vào dự toán ngân sách được giao và các nguồn thu sự nghiệp, vào tình hình thực tế về công suất sử dụng giường bệnh để quyết định số nhân lực trong phiên trực cho phù hợp.

Thủ trưởng cơ sở y tế công lập nơi trực tiếp quản lý người lao động có trách nhiệm chi trả phụ cấp thường trực quy định tại Quyết định số 73/2011/QĐ-TTg đối với người lao động của đơn vị mình.

Vì trong nội dung hỏi, ông Tâm không nêu rõ văn bản và nội dung phân công thường trực của giám đốc bệnh viện đa khoa tỉnh nên chưa đủ căn cứ để trả lời cụ thể về việc chi trả. 

Chinhphu.vn