In bài viết

Website hosogplxgov.org có dữ liệu của các giấy phép lái xe giả

(Chinhphu.vn) - Theo phản ánh của ông Nguyễn Huy, trang web hosogplxgov.org là 1 trang web tra cứu giả nhưng lại có tất cả dữ liệu giấy phép lái xe của toàn dân. Ông đề nghị cơ quan chức năng kiểm tra xác minh và có biện pháp bảo vệ dữ liệu cho người dân.

10/12/2021 17:02

Tổng cục Đường bộ Việt Nam - Bộ Giao thông vận tải trả lời vấn đề này như sau:

Trang web hosogplxgov.org có dữ liệu của các giấy phép lái xe giả, đồng thời kết nối trái quy định sang phần tra cứu giấy phép lái xe của Tổng cục Đường bộ Việt Nam. Như vậy, trang web này chỉ có dữ liệu của người sử dụng giấy phép lái xe giả, còn dữ liệu của người có giấy phép lái xe hợp lệ vẫn được bảo mật và quản lý trên Hệ thống thông tin giấy phép lái xe thống nhất toàn quốc của Tổng cục Đường bộ Việt Nam.

Trong nhiều năm qua, với trách nhiệm là cơ quan quản lý Hệ thống thông tin giấy phép lái xe thống nhất trong phạm vi toàn quốc, Tổng cục Đường bộ Việt Nam thường xuyên kiểm tra, rà soát, đánh giá mức độ an toàn bảo mật của Hệ thống; đã báo cáo Bộ Giao thông vận tải phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông và Bộ Công an để kịp thời ngăn chặn xử lý các trang web tra cứu giả giấy phép lái xe, đồng thời chủ động áp dụng một số biện pháp bảo đảm an toàn thông tin để phòng ngừa được đa phần các nguy cơ, rủi ro an toàn thông tin, để bảo vệ dữ liệu cho người dân.

Chinhphu.vn