In bài viết

Xã Sơn Đông đã lập danh sách hỗ trợ người cách ly y tế

(Chinhphu.vn) - Ông Trần Văn Chí Tâm (Bến Tre) mắc COVID-19 (F0) vào ngày 30/11/2021. Gia đình ông được xác định là đối tượng tiếp xúc gần (F1), cách ly tại nhà từ ngày 30/11 đến ngày 13/12/2021, vậy gia đình ông có được trợ cấp 80.000 đồng/ngày hay không?

30/03/2022 08:21

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Bến Tre trả lời vấn đề như sau:

Theo quy định tại Khoản 8 Mục II Nghị quyết số 68/NQ-CP thì "hỗ trợ tiền ăn mức 80.000 đồng/người/ngày đối với người phải điều trị nhiễm COVID-19 (F0) từ ngày 27/4/2021 đến ngày 31/12/2021; hỗ trợ tiền ăn mức 80.000 đồng/người/ngày đối với người phải thực hiện cách ly y tế (F1) theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, từ ngày 27/4/2021 đến ngày 31/12/2021".

Do đó, trường hợp của ông Tâm và gia đình ông Tâm thuộc đối tượng được hỗ trợ theo quy định.

Hồ sơ đề nghị hỗ trợ của ông Tâm đã được UBND xã Sơn Đông tiếp nhận và lập danh sách trình UBND TP. Bến Tre phê duyệt. Khi nào nhận được kinh phí hỗ trợ sẽ thông báo đến ông Tâm.

Chinhphu.vn