In bài viết

Xác định giá trị dịch vụ khuyến mại thế nào?

(Chinhphu.vn) - Theo phản ánh của bà Trần Mai Trang (Quảng Ninh), các bên trung gian không thu phí người tiêu dùng nên không có căn cứ nào để xác định giá trị hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại trong chương trình khuyến mại cho người tiêu dùng do các bên này tổ chức.

25/08/2022 14:02

Bà Trang hỏi, giá trị dịch vụ được khuyến mại trong chương trình khuyến mại của bên trung gian được xác định như thế nào?

Bộ Công Thương trả lời vấn đề này như sau:

Pháp luật hiện hành về khuyến mại (Luật Thương mại, Nghị định số 81/2018/NĐ-CP) không có quy định về việc xác định giá trị hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại.

Tuy nhiên, theo Khoản 1, Điều 6 Nghị định số 81/2018/NĐ-CP có quy định: "Giá trị vật chất dùng để khuyến mại cho một đơn vị hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại không được vượt quá 50% giá của đơn vị hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại đó trước thời gian khuyến mại".

Vì vậy, việc xác định giá trị của hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại sẽ được căn cứ trên cơ sở giá của hàng hóa, dịch vụ đó và sẽ được xác định căn cứ theo các quy định của pháp luật về giá và pháp luật trong lĩnh vực chuyên ngành (nếu có).

Trong các trường hợp thương nhân cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán/sàn giao dịch thương mại điện tử thực hiện khuyến mại cho các dịch vụ của mình, việc xác định giá trị của dịch vụ trung gian thanh toán/sàn giao dịch thương mại điện tử theo đó cũng có thể căn cứ theo các quy định của pháp luật về giá (giá thị trường, giá bán, giá thành, yếu tố hình thành giá...) và của pháp luật trong lĩnh vực trung gian thanh toán/sàn giao dịch thương mại điện tử (nếu có). 

Chinhphu.vn