In bài viết

Xác định mức lương đối với chuyên gia tư vấn trong nước

(Chinhphu.vn) – Cơ quan của ông Nguyễn Văn Đạo (TP. Đà Nẵng) đang thực hiện gói thầu thu thập dữ liệu đường bộ, nguồn vốn do Ngân hàng Thế giới (WB) tài trợ. Công việc gồm thu thập tình trạng thực tế của các loại tài sản đường bộ; phân tích, đánh giá tình trạng hiện tại; nhập dữ liệu nên hệ thống.

08/05/2021 08:02

Ông Đạo hỏi, chi phí lương để thực hiện các công việc nêu trên có được áp dụng theo Điều 3 Thông tư số 02/2015/TT-BLĐTBXH ngày 12/1/2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội không?

Về vấn đề này, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời như sau:

Tại Thông tư số 02/2015/TT-BLĐTBXH ngày 12/1/2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định việc xác định mức lương đối với chuyên gia tư vấn trong nước làm cơ sở để dự toán gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn áp dụng hình thức hợp đồng theo thời gian đối với gói thầu sử dụng vốn nhà nước hoặc vốn của doanh nghiệp nhà nước theo quy định tại Điều 1 của Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu.

Căn cứ quy định nêu trên, đề nghị ông Đạo xác định rõ trường hợp “gói thầu thu thập dữ liệu đường bộ” ông nêu thuộc gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn áp dụng hình thức hợp đồng theo thời gian sử dụng vốn nhà nước hoặc vốn của doanh nghiệp nhà nước theo quy định tại Điều 1 của Nghị định số 63/2014/NĐ-CP thì áp dụng mức lương đối với chuyên gia tư vấn trong nước theo Thông tư số 02/2015/TT-BLĐTBXH nêu trên.

Chinhphu.vn