In bài viết

Xác định rõ tiêu chí, điều kiện công nhận xã đảo

(Chinhphu.vn) - Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Quốc phòng và các Bộ, cơ quan liên quan xây dựng Đề án trong đó xác định rõ tiêu chí, điều kiện thủ tục công nhận xã đảo và chính sách ưu đãi đối với các xã đảo trong cả nước, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

21/11/2012 15:48

Trước đó Bộ Nội vụ đã có văn bản đề nghị với Thủ tướng Chính phủ về việc công nhận xã Nhơn Châu, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định là xã đảo để được hưởng chính sách ưu đãi của Nhà nước đối với xã đảo.

Về vấn đề này, Thủ tướng Chính phủ giao UBND tỉnh Bình Định chỉ đạo lập đề án, gửi Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, công nhận là xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo để được hưởng các chính sách ưu đãi theo quy định tại Quyết định số 2406/QĐ-TTg ngày 18/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ.

Theo Quyết định 2406/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Dự án hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng các huyện nghèo, các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo là 1 trong 4 dự án thành phần của Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững.

Phương Hiển