In bài viết

Xác định tuổi hưởng chính sách về hưu sớm theo tinh giản biên chế

(Chinhphu.vn) – Bà Phan Thị Quỳnh Giao (Bến Tre) sinh tháng 2/1970, là giáo viên THCS, đã tự nguyện xin tinh giản biên chế theo Nghị định 108/2014/NĐ-CP vào tháng 8/2021. Bà Giao đã tham gia BHXH 32 năm 7 tháng, trong đó có 1 năm không hoàn thành nhiệm vụ.

18/10/2021 10:02

Hồ sơ của bà Giao đã được cấp lãnh đạo duyệt và có tên trong danh sách trình Sở Nội vụ nhưng đến nay Sở Nội vụ cho biết hiện cần chờ hướng dẫn thực hiện theo Kết luận của Bộ Chính trị về tính tuổi bổ nhiệm và đề cử cán bộ ứng cử, có hiệu lực từ ngày 1/8/2021.

Theo bà Giao hiểu, Kết luận của Bộ Chính trị không liên quan đến việc nghỉ hưu trước tuổi theo Nghị định 108/2014/NĐ-CP. Vì vậy, bà mong muốn cơ quan chức năng sớm có hướng dẫn, vì khi bị đánh giá không hoàn thành nhiệm vụ bà cũng không được hưởng lương vượt khung 5% khi đến hạn nâng lương, hơn nữa bản thân bà đang bị bệnh phổi mãn tính và cao huyết áp.

Về vấn đề này, Bộ Nội vụ trả lời như sau:

Ngày 24/8/2021, Bộ Nội vụ đã có Văn bản số 4126/BNV-TCBC về xác định tuổi hưởng chính sách về hưu trước tuổi đối với các trường hợp tinh giản biên chế theo Nghị  định số 143/2020/NĐ-CP. Theo đó, bà Phan Thị Quỳnh Giao tự đối chiếu để xác định tuổi hưởng chính sách về hưu trước tuổi theo Nghị định số 143/2020/NĐ-CP của cá nhân bà.

Đối với trường hợp nữ tinh giản biên chế là nữ sinh tháng 2/1970, có 32 năm 7 tháng đóng BHXH trong điều kiện lao động bình thường, nếu tinh giản biên chế tại thời điểm tháng 8/2021 (có tuổi đời là 51 tuổi 5 tháng) thấp hơn 3 năm 11 tháng so với tuổi nghỉ hưu của năm 2021 (55 tuổi 4 tháng quy định tại Khoản 2 Điều 4 Nghị định số 135/2020/NĐ-CP) thì được hưởng chính sách về hưu trước tuổi quy định tại Khoản 4 Điều 8 Nghị định số 108/2014/NĐ-CP (đã được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 2 Điều 1 Nghị định số 143/2020/NĐ-CP).

Chinhphu.vn