In bài viết

Xác nhận hồ sơ người có công có được căn cứ người làm chứng?

(Chinhphu.vn) - Theo ý kiến của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, kiến nghị của cử tri tỉnh Trà Vinh về việc xác nhận hồ sơ liệt sĩ căn cứ vào người làm chứng là không khả thi trên cơ sở thực tiễn thi hành chính sách trong thời gian qua.

24/07/2020 14:02

Cử tri tỉnh Trà Vinh đề xuất sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 41,  Khoản 1 Điều 46 Nghị định 31/2013/NĐ-CP và Khoản 1, Khoản 2 Điều 3 Thông tư liên tịch số 28/2013/TTLT-BLĐTBXH-BQP quy định căn cứ xác nhận liệt sĩ theo hướng, khi lập hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp được bổ sung 2 người cùng chung đơn vị xác nhận hoặc được cán bộ đã từng tham gia kháng chiến và nhân dân sống tại địa phương xác nhận có tham gia.

Về vấn đề này Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời cử tri tỉnh Trà Vinh như sau:

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội sẽ tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện chính sách theo hướng giảm bớt thủ tục hành chính, đơn giản về thủ tục hồ sơ, tăng cường công khai minh bạch nhưng vẫn phải bảo đảm tính chặt chẽ để ngăn ngừa tình trạng khai man hồ sơ, trục lợi chính sách.

Kiến nghị về việc xác nhận hồ sơ căn cứ vào người làm chứng là không khả thi trên cơ sở thực tiễn thi hành chính sách trong thời gian qua. 

Chinhphu.vn