In bài viết

Xây dựng cầu Thịnh Long, tỉnh Nam Định

(Chinhphu.vn) - Thủ tướng Chính phủ vừa đồng ý chủ trương sử dụng ODA ưu đãi của Chính phủ Hàn Quốc đầu tư dự án xây dựng cầu Thịnh Long, tỉnh Nam Định.

04/10/2012 16:38

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với UBND tỉnh Nam Định rà soát tài liệu dự án, xây dựng đề cương chi tiết và gửi đến Bộ Kế hoạch và Đầu tư để hoàn thành thủ tục xây dựng danh mục chương trình, dự án giai đoạn 2012 - 2015, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt làm cơ sở cho việc chính thức đề nghị Chính phủ Hàn Quốc tài trợ cho dự án.

* Về chủ trương thực hiện đầu tư một số tuyến đường giao thông cấp bách phục vụ di dân cứu hộ, cứu nạn kết hợp ngăn mặn trên địa bàn tỉnh Trà Vinh, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải chỉ đạo UBND tỉnh Trà Vinh chủ động huy động ngân sách địa phương và huy động các nguồn vốn hợp pháp khác để triển khai thực hiện đầu tư một số tuyến đường giao thông cấp bách phục vụ di dân cứu hộ, cứu nạn kết hợp ngăn mặn trên địa bàn tỉnh, đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân trong mùa mưa lũ.

Phó Thủ tướng lưu ý sau khi có đủ điều kiện để triển khai thực hiện các tuyến đường trên, UBND tỉnh Trà Vinh căn cứ vào tính cấp bách để xem xét và quyết định theo thẩm quyền việc áp dụng hình thức chỉ định thầu các gói thầu xây lắp của các dự án theo đúng các quy định hiện hành.

Về đề nghị hỗ trợ vốn ngân sách trung ương cho tỉnh Trà Vinh để thực hiện các dự án nêu trên, Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính xem xét, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Quốc Hà