In bài viết

Xây dựng chính sách ưu đãi nhân lực năng lượng nguyên tử

(Chinhphu.vn) - Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, rà soát, hệ thống hóa vị trí, chức danh, nhu cầu biên chế để xây dựng chính sách ưu đãi gắn với ngạch, bậc người làm việc trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử.

13/08/2013 14:58

Đó là ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân, Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia về đào tạo nguồn nhân lực trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử, tại Thông báo 301/TB-VPCP.

Theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng, Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp Văn phòng Chính phủ khẩn trương hoàn thiện dự thảo Nghị định quy định chính sách ưu đãi, hỗ trợ người được cử đi đào tạo, bồi dưỡng trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử, trình Thủ tướng Chính phủ ký ban hành để thực hiện từ năm học 2013-2014. 

Ngoài ra, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính, trong tháng 8 năm 2013 thống nhất, ban hành Thông tư liên tịch hướng dẫn nội dung và mức chi thực hiện Quyết định số 1558/QĐ-TTg ngày 18/8/2010 của Thủ tướng Chính phủ về Đề án “Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử” trên cơ sở Nghị định trên.

Khẩn trương hoàn thành kế hoạch đào tạo nguồn nhân lực năng lượng nguyên tử

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo khẩn trương hoàn thành kế hoạch tổng thể đào tạo nguồn nhân lực năng lượng nguyên tử đến năm 2020, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Từ đầu năm 2013 đến nay, đã có 70 sinh viên được cử sang Liên bang Nga học chuyên ngành “Thiết bị và lắp đặt nhà máy điện hạt nhân” theo dạng học bổng, nâng tổng số sinh viên theo học chuyên ngành này tại LB Nga lên 230 người. Ngoài ra, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã triển khai nhiều hoạt động khảo sát, học tập ngắn hạn và học tập kinh nghiệm quản lý tại một số nước như Nga, Hungary, Nhật Bản, Hàn Quốc…

Phan Hiển