In bài viết

Xây dựng cơ chế phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường

(Chinhphu.vn) - Thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải yêu cầu Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng cơ chế phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường phù hợp tình hình thực tế trong nước và cam kết quốc tế, bảo đảm công khai, minh bạch.

11/01/2013 17:06

Cần tạo điều kiện để các doanh nghiệp sản xuất và tiêu thụ đường - Ảnh minh họa

Bộ Công Thương phải phối hợp Bộ Tài chính rà soát quy định về khối lượng và thời hạn nhập khẩu đường thô, đường trắng để sản xuất đường tinh luyện xuất khẩu và chế biến hàng xuất khẩu; kịp thời sửa đổi, bổ sung cho phù hợp, ngăn chặn việc lợi dụng để gian lận thương mại.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Tài chính phải tăng cường quản lý hải quan đối với hoạt động kinh doanh tạm nhập tái xuất mặt hàng đường, bảo đảm ngăn chặn việc lợi dụng để gian lận thương mại, thẩm lậu vào nội địa.

Ban Chỉ đạo 127 Trung ương chủ trì, phối hợp với các Bộ liên quan và Hiệp hội Mía đường Việt Nam đánh giá cụ thể tình hình buôn lậu đường (nhất là tại các địa bàn trọng điểm) và hoạt động kinh doanh tạm nhập tái xuất đường, đề ra các biện pháp hữu hiệu tăng cường chống buôn lậu, gian lận thương mại; báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 2/2013.

Theo dự báo của Hiệp hội Mía đường, trong năm 2013, các doanh nghiệp mía đường có thể sẽ gặp nhiều khó khăn hơn năm 2012 do giá đường có nhiều khả năng sẽ tiếp tục giảm, thậm chí có thể thấp hơn mức giá khoảng 14.500 đồng/kg bán ra tại nhà máy vào thời điểm hiện nay.

Dự kiến, niên vụ 2012- 2013, các nhà máy đường trong nước sản xuất trên 1,5 triệu tấn, cộng với lượng đường nhập khẩu là khoảng 70.000 tấn, đường tồn kho từ vụ trước khoảng 178.100 tấn..., tổng lượng đường tăng lên hơn 1,74 triệu tấn.

Quốc Hà