In bài viết

Xây dựng Đà Nẵng là đầu tàu dẫn dắt phát triển kinh tế của vùng Bắc Trung Bộ, duyên hải Trung Bộ

(Chinhphu.vn) - Chiều 19/3, Bộ Tư pháp họp thẩm định đề nghị xây dựng Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 119/2020/QH14 ngày 19/6/2020 của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP. Đà Nẵng. Thứ trưởng Trần Tiến Dũng chủ trì phiên họp. Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng Hồ Kỳ Minh cũng dự.

20/03/2024 07:37
Xây dựng Đà Nẵng là đầu tàu dẫn dắt phát triển kinh tế của vùng Bắc Trung Bộ, duyên hải Trung Bộ- Ảnh 1.

Vẫn còn thiếu các chính sách, cơ chế đặc thù mang tính đột phá, có tính động lực, lan toả - Ảnh: VGP/LS

Phát biểu tại phiên họp, đại diện Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết qua 05 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 43-NQ/TW của Bộ Chính trị và 03 năm thực hiện Nghị quyết số 119/2020/QH14 của Quốc hội, TP. Đà Nẵng đã đạt được một số kết quả nổi bật như phát huy tốt hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước từ thành phố xuống phường theo hướng bảo đảm tính thống nhất, thông suốt; đẩy mạnh cơ chế phân cấp, uỷ quyền từ chính quyền thành phố cho chính quyền quận, phường, giảm khâu trung gian, rút ngắn quy trình, thủ tục, thời gian giải quyết công việc của các cơ quan hành chính nhà nước.

Tuy nhiên, qua sơ kết, việc thực hiện Nghị quyết số 119/2020/QH14 còn gặp một số khó khăn, vướng mắc về cơ cấu tổ chức của UBND quận, phường; về cơ chế tài chính của UBND quận, phường; về liên thông cán bộ phường và cán bộ, công chức xã; về biên chế công chức phường;... 

Bên cạnh đó, quá trình triển khai một số cơ chế chính sách tại Nghị quyết số 119/2020/QH14 của Quốc hội còn chậm so với kế hoạch, một số cơ chế tuy đã được thực hiện nhưng hiệu quả còn thấp, một số cơ chế chính sách chưa được quy định cụ thể hoặc đang phải chờ văn bản hướng dẫn nên triển khai chậm, chủ yếu tập trung vào thí điểm mô hình chính quyền đô thị, còn thiếu các chính sách, cơ chế đặc thù mang tính đột phá, có tính động lực, lan toả.

Vì vậy, việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 119/2020/QH14 ngày 19/6/2020 của Quốc hội để chính thức thực hiện mô hình chính quyền đô thị và xây dựng các cơ chế, chính sách đặc thù, vượt trội nhằm phát huy tính ưu việt, khắc phục những khó khăn, vướng mắc của mô hình chính quyền đô thị và tạo cơ sở pháp lý hữu hiệu để phát huy tiềm năng, lợi thế, tạo đột phá, giải quyết các điểm nghẽn, nút thắt về phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố, góp phần xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2050 như mục tiêu đã đặt ra tại Nghị quyết số 43-NQ/TW và Nghị quyết số 26-NQ/TW; Nghị quyết số 81/2023/QH15 của Quốc hội về Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Quyết định số 1287/QĐ-TTg ngày 02/11/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch thành phố Đà Nẵng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Xây dựng Đà Nẵng là đầu tàu dẫn dắt phát triển kinh tế của vùng Bắc Trung Bộ, duyên hải Trung Bộ- Ảnh 2.

Hoàn thiện các chính sách liên quan đến chính quyền đô thị TP. Đà Nẵng - Ảnh: VGP/LS

Tại phiên họp, các thành viên Hội đồng thẩm định đã cho ý kiến các nội dung của Hồ sơ đề nghị. Theo đó, đại diện Bộ Giao thông vận tải cơ bản thống nhất với nội dung các dự thảo Đề án, đề cương chi tiết và Nghị quyết của Quốc hội kèm theo văn bản số 573/UBND-SKHĐT ngày 27/01/2024 của UBND TP. Đà Nẵng. 

Tuy nhiên, liên quan đến đề xuất tách dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng thành dự án độc lập khi phê duyệt chủ trương đầu tư dự án đầu tư tổng thể có quy mô dự án nhóm B thuộc lĩnh vực giao thông, đồng chí đề nghị cơ quan chủ trì cần lưu ý việc đề xuất tách phải bảo đảm được 02 yêu cầu gồm: dự án đầu tư chắc chắn sẽ thực hiện, không gây lãng phí và việc thực hiện bảo đảm tính khả thi; không nên áp dụng cho công trình theo tuyến như giao thông, thuỷ lợi qua khu vực có địa hình đồi, núi.

Đại diện Bộ Công an đề nghị bổ sung chính sách liên quan đến hoàn thiện chính quyền đô thị trên cơ sở Báo cáo số 6158/BC-BNV ngày 22/10/2023 của Bộ Nội vụ sơ kết thực hiện thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại TP. Đà Nẵng tại Nghị quyết số 119/2020/QH14. Trong đó, để đáp ứng yêu cầu thực tiễn, tạo cơ sở pháp lý thống nhất, đồng chí đề nghị sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 4, khoản 1 Điều 6 Nghị quyết số 119/2020/QH theo hướng quy định cơ cấu tổ chức của UBND quận, phường thuộc TP. Đà Nẵng có chức danh Trưởng Công an quận, Trưởng Công an phường. Việc bổ sung quy định này là để bảo đảm sự kịp thời phát hiện các vấn đề liên quan đến an ninh, trật tự từ sớm, từ xa; qua đó tập trung chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ an ninh, trật tự trên địa bàn được thống nhất, hiệu quả.

Ngoài ra, các thành viên Hội đồng thẩm định còn đề xuất một số ý kiến như: rà soát các quy định về dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư về văn hoá, thể thao; nghiên cứu thêm các chính sách ưu đãi để phát triển vi mạch bán dẫn; …

Kết luận phiên họp, Thứ trưởng Trần Tiến Dũng ghi nhận các ý kiến tâm huyết, chuyên môn của các thành viên Hội đồng thẩm định và sự quyết tâm của toàn TP. Đà Nẵng vì mục đích phát triển chung của thành phố.

Thứ trưởng đánh giá các chính sách trong đề cương dự thảo Nghị quyết đã phù hợp với chủ trương đường lối của Đảng và Hiến pháp, tuy nhiên, cơ quan chủ trì soạn thảo cần tiếp tục rà soát các chính sách để thể chế hoá các mục tiêu đã đặt ra tại Nghị quyết số 43-NQ/TW ngày 24/01/2019 của Bộ Chính trị khóa XII về xây dựng và phát triển TP. Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, bảo đảm tính khả thi trên thực tế và đẩy mạnh phân cấp, phân quyền.

Bên cạnh đó, cơ quan chủ trì soạn thảo cần cân nhắc điều chỉnh tên gọi của Nghị quyết; rà soát các quy định liên quan đến trợ cấp với các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên; bổ sung đánh giá tác động đối với các chính sách mới như khu thương mại tự do. Thứ trưởng cũng đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo nhanh chóng tiếp thu các ý kiến của thành viên Hội đồng thẩm định và hoàn chỉnh dự thảo Nghị quyết để trình Quốc hội cho ý kiến và thông qua đúng thời hạn.

Các nội dung của chính sách trong đề cương dự thảo Nghị quyết được xây dựng theo 02 nhóm cơ chế, chính sách đặc thù với 30 chính sách cụ thể, gồm:

Nhóm 1: Chính sách về tổ chức mô hình chính quyền đô thị của thành phố Đà Nẵng (08 chính sách).

Nhóm 2: Các chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng được đề xuất thực hiện thí điểm, bao gồm: Chính sách về quản lý đầu tư; chính sách về tài chính, ngân sách nhà nước, thuế, hải quan; chính sách về quy hoạch, đô thị và tài nguyên, môi trường; chính sách về thu hút nhà đầu tư chiến lược; chính sách về vi mạch, bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, thông tin truyền thông, quản lý khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo; chính sách về tiền lương, thu nhập.

Lê Sơn