In bài viết

Xây dựng đường từ đê Ngọc Thụy đến khu ĐTM Thượng Thanh-Hà Nội

(Chinhphu.vn) - Thủ tướng Chính phủ đồng ý UBND TP. Hà Nội được ủy quyền cho cơ quan trực thuộc của mình ký kết Hợp đồng xây dựng-chuyển giao (BT) dự án đầu tư xây dựng tuyến đường từ đê Ngọc Thụy đến khu đô thị mới (ĐTM) Thượng Thanh, thành phố Hà Nội.

04/03/2014 16:00

Thủ tướng Chính phủ giao UBND TP. Hà Nội thực hiện rà soát lại khả năng và điều kiện thực hiện để bảo đảm khả thi, chịu trách nhiệm toàn diện về các nghĩa vụ đã cam kết tại Hợp đồng BT theo quy định hiện hành.

Thủ tướng Chính phủ cũng đồng ý UBND TP. Hà Nội cho phép nhà đầu tư được triển khai dự án khác (là dự án do Nhà đầu tư thực hiện để thu hồi vốn đầu tư và lợi nhuận hoặc thanh toán cho Nhà đầu tư theo thỏa thuận trong hợp đồng BT) đồng thời với Dự án BT. UBND TP. Hà Nội chịu trách nhiệm giám sát tiến độ và việc tuân thủ các quy định hiện hành trong quá trình thực hiện Dự án BT.

Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường từ đê Ngọc Thụy đến khu ĐTM Thượng Thanh được triển khai nhằm từng bước hoàn thiện mạng lưới giao thông đô thị trên địa bàn, góp phần hoàn chỉnh, khớp nối hạ tầng đô thị khu vực cửa ngõ phía Đông Thủ đô. Đồng thời tạo điều kiện để xây dựng các khu chức năng đô thị theo quy hoạch được duyệt, bảo đảm nâng cao điều kiện, môi trường sống của dân cư khu vực.

Tổng mức đầu tư dự án hơn 2.784 tỷ đồng, thời gian thực hiện trong giai đoạn năm 2013-2016.

Phan Hiển